Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  18. juni 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan (deltok ikke på sakene 159,160,161,162 og 181)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 157/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Russian language and linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 158/2021 Søknad om permisjon uten lønn i to måneder for postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

159/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i anvendt lingvistikk innen engelsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

160/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen slaviske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

161/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

162/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen spansk språk og lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 163/2021 Ansettelse av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medier og kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon 

TUV-sak 164/2021 Direkteansettelse av forsker II (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Invasive Media, Ambivalent Users and Digital Detox» ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 165/2021 Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 166/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Norrøn poesi og utvikling av sagalitteraturen" (SagaPoetry) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 167/2021 Trukket

TUV-sak 168/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 169/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i arkeologi knyttet til UiO:Norden «Gendering the Nordic Past» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 170/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i historie knyttet til ELITES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 171/2021 Forlenget ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «Statoils historie 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 172/2021 Søknad om opprykk til professor

TUV-sak 173/2021 Tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i ved Senter for Ibsen-studier

TUV-sak 174/2021 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet ««Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing

TUV-sak 175/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

TUV-sak 176/2021 Kallelse av professor II (SKO 8013) ved MultiLing

TUV-sak 177/2021 Forlengelse av tre stillinger som professor II (SKO 8013) ved MultiLing

TUV-sak 178/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «New Signs of Antiquity» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 179/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 180/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 181/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Post-jugoslavisk litteratur/litterære studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 182/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for musikkvitenskap

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
156/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Espen Schaanning og Pia Søndergaard

157/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Russian language and linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningstekst til stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Russian language and linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

158/2021 Søknad om permisjon uten lønn i to måneder for postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Søknad

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger Olivia Da Costa Fialho to måneders ulønnet permisjon fra stillingen som postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, og ansettelsen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

159/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i anvendt lingvistikk innen engelsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev 

Tilsettingsutvalget ansetter Kaja Evang i stilling som doktorgradsstipendiat i anvendt lingvistikk innen engelsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF.

Dersom Evang takker nei, går tilbudet til nr 2, deretter til nr 3.

Enstemmig vedtatt

160/2021

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen slaviske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev

Tilsettingsutvalget ansetter Niamh Anna O'Dowd i stilling som doktorgradsstipendiat innen slaviske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF. Dersom O'Dowd takker nei, går tilbudet til nr 2, deretter til nr 3.

Enstemmig vedtatt

161/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev

Tilsettingsutvalget ansetter Xiang Li i stilling som doktorgradsstipendiat innen litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

162/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen spansk språk og lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev

Tilsettingsutvalget ansetter Pål Sbertoli Nielsen i stilling som doktorgradsstipendiat innen spansk språk og lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF. Dersom Nielsen takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt

163/2021 Ansettelse av doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen medier og kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget ansetter Yukun You i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen medier og kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon. Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF. Dersom You takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2., deretter til innstilte nr. 3. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

164/2021 Direkteansettelse av forsker II (SKO 1109) ved NFR-prosjektet 

«Invasive Media, Ambivalent Users and Digital Detox» ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Prosjektleders vurdering

Instituttets anbefaling

CV 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Karin Fast i 20% stilling som forsker II (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Invasive Media, Ambivalent Users and Digital Detox» ved Institutt for medier og kommunikasjon i perioden 18.6.2021 - 31.12.2023

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

165/2021 Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og  publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget ansetter Marianne Ritsema van Eck i stilling som som postdoktor ved Det norske institutt i Roma.

Ansettelsen er for 3.5 år med 25% undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen finansieres av instituttet.

Dersom van Eck takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt

166/2021

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Norrøn poesi og utvikling av sagalitteraturen" (SagaPoetry) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Bianca Patria i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet "Norrøn poesi og utvikling av sagalitteraturen" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Patria takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

167/2021

Trukket

 

 

168/2021

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Vurdering fra godkjenningsgruppa

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Victor Frans i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode på tre år. Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Frans takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

169/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i arkeologi knyttet til UiO:Norden «Gendering the Nordic Past» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Lisbeth Skogstrand i stilling som forsker (SKO 1109) i arkeologi knyttet til UiO:Norden «Gendering the Nordic Past» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen finansieres av UiO-satsningen UiO:Norden.

Dersom Skogstrand takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

170/2021

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i historie knyttet til ELITES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Steffen Hope i stilling som postdoktor (SKO 1352) i historie knyttet til ELITES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 40 måneder med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingen finansieres av fakultetet og instituttet.

Dersom Hope takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

171/2021

Forlenget ansettelse av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «Statoils historie 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Instituttleders vurdering og prosjektleders anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger 33 ukers forlenget ansettelse til Marten Boon i 100 % stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «Statoils historie 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering.

Forlengelsen finansieres av prosjektet.

Enstemmig vedtatt

172/2021 Søknad om opprykk til professor

 

Framlegg

Bedømmelsen

Merknader fra søker

Kommentarer til merknadene, fra sakkyndig komité

Søknad om opprykk med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

Enstemmig vedtatt

173/2021 Tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i ved Senter for Ibsen-studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Thor Holt i vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Senter for Ibsen-studier.

Thor Holt har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Holt takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er ut 2022, med mulighet for forlengelse.

Enstemmig vedtatt

174/2021

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet ««Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Qingyan Gardner i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet ««Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Gardner takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

175/2021

Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

 

Fremlegg

Søknad

Senterets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Samantha Goodchild i stilling som ved MultiLing.

Forlengelsen finansieres av MultiLing.

Enstemmig vedtatt

176/2021

Kallelse av professor II (SKO 8013) ved MultiLing

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Maria Garraffa i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) tilknyttet MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier i perioden 1.8.2021-31.7.2025

Ansettelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

177/2021 Forlengelse av tre stillinger som professor II (SKO 8013) ved MultiLing

 

Fremlegg

Forenklede instillinger

Anmodningsskjemaer 

Tilsettingsutvalget forlenger Jannis Androutsopoulos, Mira Goral og Alastair Pennycook sine midlertidige ansettelser som professor II (SKO 8013) ved MultiLing til og med 31.05.2023.

Forlengelsene finansieres av UiO.

Enstemmig vedtatt

178/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «New Signs of Antiquity» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysning

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «New Signs of Antiquity» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

179/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Tor Ivar Østmoe i stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Østmoe har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Østmoe takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Ansettelsen er et vikariat for en periode på ett år.

Enstemmig vedtatt

180/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Eirik Wig Sundvall i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi konservering og historie.

Dersom Sundvall takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

181/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Post-jugoslavisk litteratur/litterære studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev

Tilsettingsutvalget ansetter Damjan Božinović i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Post-jugoslavisk litteratur/litterære studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF.

Dersom Božinović takker nei, går tilbudet til nr 2, deretter til nr 3.

Enstemmig vedtatt

182/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

CV og publikasjonsliste

Brev og kontrakt fra NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Áine Mangaoang i stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er fast, for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av NFR

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Espen Schaanning Pia søndergaard

 

Publisert 18. juni 2021 09:40 - Sist endret 18. juni 2021 09:43