Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 21. mai 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 132/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordamerikansk historie etter 1850 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 133/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 134/2021 Kunngjøring av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 135/2021 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 136/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «RethinkingMary», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 137/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «A Gendered History of Emotions», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 138/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythms in the Body ved RITMO, IMV

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
131/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Veronica Dahlby Tveitan og Pia Søndergaard

132/2021

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordamerikansk historie etter 1850 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Lenke til forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordamerikansk historie etter 1850 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

133/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger en måned forlenget ansettelse for postdoktor Keith Wilson ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

134/2021

Kunngjøring av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3,5 år.

Enstemmig vedtatt

 

135/2021 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Uttalelse fra veileder

Uttalelse fra instituttleder

Tilsettingsutvalget forlenger Greta Karoline Heien sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med en måned.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

136/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «RethinkingMary», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Avtale med EU (utdrag)

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Eleonora Carinci i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual fellowships.

Enstemmig vedtatt

137/2021

Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «WomenThinkingLove», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

  

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Avtale og CV kommer

Tilsettingsutvalget ansetter Ida Caiazza i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual fellowships.

Enstemmig vedtatt

138/2021

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythms in the Body ved RITMO, IMV

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CVer for de innstilte

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Finn Upham i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO, IMV. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Upham takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Veronica Dahlby Tveitan Pia Søndergaard

 

Publisert 21. mai 2021 09:27 - Sist endret 21. mai 2021 09:27