Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 3. desember 2021 kl 9.00-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning og Pia Søndergaard 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 261/2021 Utlysning av 4 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteraturforskning ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 262/2021 Utlysning av 3 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 263/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 264/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 265/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Contested knowledge: decolonization and European history of knowledge ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 266/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i indigenous knowledge in cultural historical archives and/or museums ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 267/2021 Kunngjøring av 2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 268/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religiøse festivaler i Asia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 269/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i psykolingvistikk tilknyttet NFR-prosjektet «AttCom», MultiLing – senter for flerspråklighet

TUV-sak 270/2021 Permisjon uten lønn og forlenget ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 271/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med vekt på litteraturhistoriografi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 272/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i
litteraturformidling ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 273/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 274/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i retorikk med spesialisering i retorisk teori og metode ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 275/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 276/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med spesialisering i datalingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 277/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Microrhythm ved RITMO

TUV-sak 278/2021 Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet "Moving up the Value Chain" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 279/2021 Forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 280/2021 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 281 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 282 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppa "Demokrati, frihet og grenser" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 283 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppa "Norsk og internasjonal samtidshistorie" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 284/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Critical Historiography ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 285/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen MATERIALITIES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 286/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne migrasjonshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 287/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 288/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne økonomisk/sosialhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 289/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Norden "Collecting Norden" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 290/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet "Relics of Nature" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 291/2021 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 292/2021 Utlysning av 3 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 293/2021 Utlysning av 2 stillinger som doktogradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorie og visuelle studier ved Insitutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

TUV-sak 294/2021 Utlysning av stilling som doktogradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie ved Insitutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

TUV-sak 295/2021 Utlysning av stilling som doktogradsstipendiat (SKO 1017) innen klassiskes språk ved Insitutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
260/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Anne Eriksen

261/2021 Utlysning av 4 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteraturforskning ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev 2022

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten for 4 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteraturforskning ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Stillingene finansieres av fellestildeling HF 2022.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

262/2021 Utlysning av 3 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev 2022

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten for 3 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Stillingene finansieres av fellestildeling HF 2022.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

263/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev 2022

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Stillingene finansieres av fellestildeling HF 2022.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

264/2021

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendstillinger 2022 - IKOS 

Tilsetningsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

Enstemmig vedtatt

 

265/2021

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Contested knowledge: decolonization and European history of knowledge ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendstillinger 2022 - IKOS 

Tilsetningsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Contested knowledge: decolonization and European history of knowledge ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

266/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i indigenous knowledge in cultural historical archives and/or museums ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendstillinger 2022 - IKOS 

Tilsetningsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) indigenous knowledge in cultural historical archives and/or museums ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

Enstemmig vedtatt

267/2021 Kunngjøring av 2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendstillinger 2022 - IKOS 

Tilsetningsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

Enstemmig vedtatt

268/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religiøse festivaler i Asia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendstillinger 2022 - IKOS 

Tilsetningsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religiøse festivaler i Asia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

269/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i psykolingvistikk tilknyttet NFR-prosjektet «AttCom», MultiLing – senter for flerspråklighet

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Marianna Kyriacou i stilling som postdoktor (SKO 1352) i psykolingvistikk tilknyttet NFR-prosjektet «AttCom» ved MultiLing – Senter for flerspråklighet. Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % forsknings- og administrasjonsdel. 

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Kyriacou takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom nr. 2 takker, nei, går tilbudet videre til nr. 3, og deretter nr. 4. 

Enstemmig vedtatt

270/2021 Permisjon uten lønn og forlenget ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad om permisjon og forlenget ansettelse

Bekreftelse fra prosjektleder

Bekreftelse fra UiO:Lifescience

Bekreftelse fra instituttet

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn i 12 måneder og tilsvarende forlenget ansettelse for postdoktor Andrew Lee ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Forlengelsen finansieres av CBC/UiO:Lifescience. 

Enstemmig vedtatt

271/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med vekt på litteraturhistoriografi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Stillingsplan (2022-2026)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med vekt på litteraturhistoriografi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

272/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i litteraturformidling ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Stillingsplan (2022-2026)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som førsteamanuensis
(SKO 1011) i litteraturformidling ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

273/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Stillingsplan (2022-2026)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

274/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i retorikk med spesialisering i retorisk teori og metode ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Stillingsplan (2022-2026)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i retorikk med spesialisering i retorisk teori og metode ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

275/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Stillingsplan (2022-2026)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

276/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med spesialisering i datalingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Stillingsplan (2022-2026)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med spesialisering i datalingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

277/2021

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Microrhythm ved RITMO

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget ansetter Guilherme Schmidt Câmara i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Microrhythm ved RITMO.

Ansettelsen er en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel, med mulighet for forlengelse med ytterligere ett år. Dersom ansettelsen forlenges med ett år vil ansettelsen ha 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert gjennom NFRs senterbevilgning. En eventuell forlengelse finansieres av Institutt for musikkvitenskap.

Dersom Câmara takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

278/2021  Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet "Moving up the Value Chain" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Søknad om prosjektendring til NFR datert 29.09.2021

Godkjent prosjektendringsmelding fra NFR

Tilsettingsutvalget forlenger Siv Helland Oftedal sin midlertidige stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet "Moving up the Value Chain" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

Enstemmig vedtatt

279/2021 Forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Søknad om forlelengelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget forlenger Anna Aisling Fees stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon med en måned.

Forlengelse er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

280/2021 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendstillinger 2022 - IMK

Tilsetningsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

281/2021

Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknad

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Referanseintervjuguide

Tilsettingsutvalget ansetter Luca Onnis i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Onnis takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr.4.

Enstemmig vedtatt

282/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppa "Demokrati, frihet og grenser" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendstillinger 2022 - IAKH 

Tilsetningsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppa "Demokrati, frihet og grenser ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Enstemmig vedtatt

283/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppa "Norsk og internasjonal samtidshistorie" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendstillinger 2022 - IAKH

Tilsetningsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppa "Norsk og internasjonal samtidshistorie" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Enstemmig vedtatt

284/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Critical Historiography ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendiatstillinger 2022 - IAKH

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Critical Historiography ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetets fellestildeling av stipendiatstillinger 2022.

Enstemmig vedtatt

285/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen MATERIALITIES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Fordeling av stipendiatstillinger 2022 - IAKH

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen MATERIALITIES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetets fellestildeling av stipendiatstillinger 2022.

Enstemmig vedtatt

286/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne migrasjonshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Sakkyndig komites kommentar til merknader

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Lucia Carminati i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne migrasjonshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Carminati har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Carmenati takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3. Dersom nr 3 takker nei går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

287/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne migrasjonshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historieAnsettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknad til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Johanna Conterio i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Conterio har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Conterio takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innsitlte nr. 3, og deretter innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

288/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne økonomisk/sosialhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Sakkyndig komites kommentar til merknader

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Ranestad i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne økonomisk/sosialhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ranestad har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Ranestad takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

 

289/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Norden "Collecting Norden" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Lene Liebe Delsett i stilling som forsker (SKO 1109) i arkeologi knyttet til UiO:Norden «Collecting Norden» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på 17 måneder.

Stillingen finansieres av UiO-satsningen UiO:Norden.

Enstemmig vedtatt

290/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet "Relics of Nature" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Katherine Burlingame Kollwitz i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet «Relics of Nature» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 3,5 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Kollwitz takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

291/2021

Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

NFR-kontrakt av 13.09.2021

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

292/2021

Utlysning av 3 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev av 28.06.2021

Begrunnelsesnotat 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for 3 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

293/2021

Utlysning av 2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorie og visuelle studier ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev av 28.06.2021

Begrunnelsesnotat

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst av 2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorie og visuelle studier ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

294/2021

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema 

Tildelingsbrev av 28.06.2021

Begrunnelsesnotat

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelse er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

295/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

 

Fremlegg

Anmodningsskjema 

Tildelingsbrev av 28.06.2021

Begrunnelsesnotat 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Pia  Søndergaard Anne Eriksen

 

Publisert 3. des. 2021 10:31 - Sist endret 3. des. 2021 10:31