Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 8. mars 2021 kl 12.15-13.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Espen Schaanning, Heidi Østbø Haugen (deltok ikke på sak 51),  Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 44/2021Kunngjøring av vikariat som førstelektor (SKO 1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 45/2021 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) i arkeologi knyttet til UiO:Norden «Gendering the Nordic Past» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 46/2021 Kunngjøring av 50% stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 47/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Old Norse Poetry and the Development of Saga Literature» (SagaPoetry) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 48/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 49/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 50/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)  ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 51/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 52/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 53/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 54/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 55/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 56/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 57/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 58/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
43/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 

44/2021

Kunngjøring av vikariat som førstelektor (SKO 1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 1 år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

45/2021

Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) i arkeologi knyttet til UiO:Norden «Gendering the Nordic Past» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) i arkeologi knyttet til UiO:Norden «Gendering the Nordic Past» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen finansieres av UiO-satsningen UiO:Norden.

Enstemmig vedtatt

46/2021

Kunngjøring av 50% stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

trukket

 

47/2021

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Old Norse Poetry and the Development of Saga Literature» (SagaPoetry) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev fra NFR av 07.01.2021

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Old Norse Poetry and the Development of Saga Literature» (SagaPoetry) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10% undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

48/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 1 måneds forlenget ansettelse for Mónika Dánél i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

49/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 1 måneds forlenget ansettelse for Louisa Olufsen Layne i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

50/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)  ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Ansettelsen er for en periode på 3 år.

Stillingen finansieres av Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

51/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt forkulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Prosjektleders anbefaling

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Yichi Zhang i stilling som postdoktor tilknyttet ERC-prosjektet «BROKEX» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

52/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt forkulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger seks ukers forlenget ansettelse for Åmund Resløkken i stilling som postdoktor tilknyttet FPIII-satsningen «The Heritage Experience Initiative (HEI)» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

53/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt forkulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Alp Topal i stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet «MESSIAH - Authoritarianism and Messianic Conceptions of Politics in Turkey 1850-2015» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

54/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt forkulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets vurdering

 

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Laila Makboul i stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet «GlAntiFem: Globalizing Anti-feminism: A Phenomenology of Transnational Networks of Islamic Women Organizations» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

55/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt forkulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Erling Sogge i stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet «Rebel Governance in the Middle East: the role of kinship group in the sociopolitical organization of insurgent proto-states» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

56/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt forkulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Florence Durney i stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

57/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger en måned forlenget ansettelse for postdoktor Joanna Pollock ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

58/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 6 uker  forlenget ansettelse for postdoktor Eleonora Cappuccilli ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Espen Schaanning Veronica Dahlby Tveitan

 

Publisert 8. mars 2021 13:16 - Sist endret 8. mars 2021 13:16