Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 24. september  2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

 

 

TUV-sak 209/2021 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved IKOS

TUV-sak 210/2021 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved IKOS

TUV-sak 211/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)
knyttet til «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 212/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til
ERC-prosjektet «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi,
idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 213/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til
ERC-prosjektet «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi,
idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 214/2021 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 215/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Unashamed Citizenship» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 216/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «A Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉces» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 217/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development» ved MultiLing

TUV-sak 218/2021 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) på prosjektet "The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 219/2021 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 220/2021 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
208/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Anne Eriksen

209/2021

Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved IKOS

 

Fremlegg

Søknad

Uttalelser fra veileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger tre måneders forlenget ansettelse for Hannah Kristine Bjørke Lunde i stilling som stipendiat ved IKOS.

Enstemmig vedtatt

210/2021

Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved IKOS

 

Søknad

Uttalelser fra veileder

Instituttets vurdering

 

Tilsettingsutvalget innvilger ikke forlengelse for stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

211/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)
knyttet til «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningskjema

Relevant dokumentasjon fra ERC Grant Agreement 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som
doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «GOODATTENTION» ved Institutt
for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på
tre år.

Stillingen er finansiert av EU.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

 

212/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til
ERC-prosjektet «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi,
idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningskjema

Relevant dokumentasjon fra ERC Grant Agreement 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor
(SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi,
idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av EU.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

 

213/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til
ERC-prosjektet «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi,
idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningskjema

Relevant dokumentasjon fra ERC Grant Agreement 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor
(SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi,
idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av EU.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

214/2021 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Sak 183/2020

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Yael Friedman ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

215/2021

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Unashamed Citizenship» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Maïmouna Jagne-Soreau i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet ”Unashamed Citizenship” ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Jagne-Soreau takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4. Dersom innstilte nr. 4 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 5, deretter til innstilte nr. 6.

Enstemmig vedtatt

216/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «A Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉces» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Fremleggsnotat fra ILN

Prosjektbeskrivelse

Prosjektvurdering

Svarbrev fra NFR

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget direkte ansetter Nicolai Egjar Engesland i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til «A Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉces» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert med eksterne midler fra NFR.

Enstemmig vedtatt

217/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development» ved MultiLing

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development» ved MultiLing.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

218/2021 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) på prosjektet "The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg 

Godkjenning fra NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Alp Eren Topal i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 12 måneder.

Enstemmig vedtatt

219/2021 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tidligere søknad med vedlegg

 

Tilsettingsutvalget innvilger Emma Heggdal en måned forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

220/2021 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Sak 258/2020

Tilsettingsutvalget innvilger en månedes forlenget ansettelse for Khalid Ezat Azam ved Institutt for medier og kommunikasjon. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 24. sep. 2021 09:37 - Sist endret 27. sep. 2021 09:25