Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 27. august 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning (deltok ikke på sak 188), Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

 

 

TUV-sak 184/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i prosjektet "Narrative Hierarchies", Institutt for filosofi, idé- og kunsthsitorie og klassiske språk

TUV-sak 185/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 186/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og/eller norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 187/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 188/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 189/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 190/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 191/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 192/2021 Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 193/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne japanstudier ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

TUV-sak 194/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i japansk kultur ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

TUV-sak 195/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kinesisk historie ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

TUV-sak 196/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religion og politikk ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

TUV-sak 197/2021 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 198/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse
innen fagområdet kulturhistorie ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
183/21

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Pia Søndergaard

184/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i prosjektet "Narrative Hierarchies", Institutt for filosofi, idé- og kunsthsitorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV 

 

Tilsettingsutvalget ansetter Matthew Kinloch i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er fast, med finansiering for en periode på 4 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt
 

185/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Bekreftelse fra prosjektleder

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger en måned forlenget ansettelse for postdoktor Andrew Lee ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Forlengelsen finansieres av CBC/UiO:Lifescience.

Enstemmig vedtatt

186/2021

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og/eller norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling (29.06.2021)

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Sarah Cameron i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og/eller norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ansettelsen er for en periode på tre år. Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Cameron takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

187/2021

Forlenget midlertidig ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlenget ansettelse

Bekreftelse fra veileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger tre ukers forlenget ansettelse for Max Kippersund ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

188/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlenget ansettelse

Bekreftelse fra veileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger fire ukers forlenget ansettelse for Joel Johansson ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

189/2021

Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad

Bekreftelse fra prosjektleder

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger 8 ukers forlenget midlertidig ansettelse for Johan Bollaert i stilling som doktorgradsstipendiat  ved institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

190/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad

Bekreftelse fra prosjektleder

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger 4 måneders forlenget midlertidig ansettelse for Hilde Alice Bliksrud i stilling som doktorgradsstipendiat ved institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

191/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlenget ansettelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger ikke ytterligere forlengelse for postdoktor Keith Wilson ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Enstemmig vedtatt

192/2021

Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forhåndsvarsel om oppsigelse av 30.06.2021

Referat fra kartleggingssamtale av 23.06.2021

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av forsker (SKO 1109) på Institutt for arkeologi, konservering og historie med hjemmel i statsansatteloven § 19. Begrunnelsen for oppsigelsen fremgår av saksfremlegget datert 11.08.2021. Forøvrig vises til b-protokoll.

Oppsigelsesfristen er seks måneder.

Enstemmig vedtatt

193/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne japanstudier ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne japanstudier ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

194/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i japansk kultur ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i japansk kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

195/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kinesisk historie ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kinesisk historie ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

196/2021

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religion og politikk ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i religion og politikk ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

197/2021 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Uttalelser fra veileder

Sak trukket

198/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse
innen fagområdet kulturhistorie ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Ane Ohrvik personlig opprykk
til professor etter kompetanse innenfor fagområdet kulturhistorie

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 27. aug. 2021 09:44 - Sist endret 27. aug. 2021 09:44