Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 4. juni 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 140/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Index of Middle English Prose: Digital Cotton Catalogue Project» (IMEP DCCP), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 141/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Soviet Ellipses: Omissions as Techniques of Border Transgression in Photography, Literature, and Everyday Life» (SOVEL), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 142/2021 Utlysning av 50% vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen spansk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 143/2021 Utlysning av 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) innen fransk språk ved litteratur, områdestudier og europeiske språk  

TUV-sak 144/2021 Tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 145/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 146/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i antikkens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 147/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 148/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie knyttet til Sivilsamfunn i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 149/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Relics of Nature» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 150/2021 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 151/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Dressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress», Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 152/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet "Made in Sweatshops. Worker, technology and Gender (comparison Paris-Shanghai, Late 19th c.-Late 20th c.)" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 153/2021 Utlysning av 100% vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) ved ENGLABS, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk  

TUV-sak 154/2021 Forlenget ansettelse av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 155/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Microrhythm ved RITMOKunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
139/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Veronica Dahlby Tveitan og Pia Søndergaard

140/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Index of Middle English Prose: Digital Cotton Catalogue Project» (IMEP DCCP), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Avtale med EU

CV og ev. publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Alpo Honkapohja i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for 2 år og finansieres av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual fellowships.

Enstemmig vedtatt

141/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Soviet Ellipses: Omissions as Techniques of Border Transgression in Photography, Literature, and Everyday Life» (SOVEL), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Avtale med EU

CV og ev. publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Vera Faber i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for 2 år og finansieres av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual fellowships.

Enstemmig vedtatt

142/2021 Utlysning av 50% vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen spansk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner utkast til utlysningstekst for 50% vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen spansk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for 3 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

 

143/2021 Utlysning av 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) innen fransk språk ved litteratur, områdestudier og europeiske språk  

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner utkast til utlysningstekst for 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) innen fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for 3 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

144/2021 Tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forenklet innstilling 

Intervjukomiteens innstilling fra tidligere prosess 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Knut Ivar Austvoll i vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Knut Ivar Austvoll har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Austvoll takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for en periode på 1 år.

Enstemmig vedtatt

145/2020

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Tatiana Petrukhina i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Petrukhina takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

146/2021

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i antikkens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Francesco Maniglia i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i antikkens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Maniglia takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

147/2021

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Alexa Spiwak i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Spiwak takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

148/2021

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie knyttet til Sivilsamfunn i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Ragnar Ø. Aas i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie knyttet til Sivilsamfunn i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Aas takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Hvis nr 3 takker nei går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

149/2021

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Relics of Nature» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Relics of Nature» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på 3,5 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

150/2021

Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av ERC-AG.

Ansettelsen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

151/2021

Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Dressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress», Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Brev og kontrakt fra NFR av 02.03.2021

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Vibeke Maria Viestad i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Dressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for perioden 01.08.2021-31.07.2024 med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er under forutsetning av at det kommer på plass en samarbeidsavtale med University of the Witwatersrand.

Enstemmig vedtatt

152/2021

Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet "Made in Sweatshops. Worker, technology and Gender (comparison Paris-Shanghai, Late 19th c.-Late 20th c.)" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Grant Agreement (GA) nr. 101024003 med budsjett og prosjektbeskrivelse

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Audrey Millet i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 2 år og finansieres av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual Fellowships.

Enstemmig vedtatt

153/2021 Utlysning av 100% vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) ved ENGLABS, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk  

 

Framlegg

Anmodningsskjema 

Tilsettingsutvalget godkjenner utkast til utlysningstekst for 100% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) ved ENGLABS, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for 1,5 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

154/2021 Forlenget ansettelse av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senter og institutt

Tilsettingsutvalget forlenger Merve Akca sin tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap med fem måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

155/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Microrhythm ved RITMOKunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Microrhythm ved RITMO.

Stillingen er finansiert av senteret.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel, og mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Veronica Dahlby Tveitan Pia Søndergaard

 

Publisert 4. juni 2021 09:36 - Sist endret 4. juni 2021 09:36