Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  7. mai 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard (deltok ikke på sakene 118,119 og 120) og Veronica Dahlby Tveitan  (deltok ikke på sakene 100, 101 og 102)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 100/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 101/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen slaviske språk (russisk) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 102/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen fransk litteratur og områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 103/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 104/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor prosjektet "Barn, unge og medier" ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 105/2021 Forlenget ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «EU Kids Online» ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 106/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor MSCA ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 107/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor SKO 1352 i Rhythm and Musical Time ved RITMO

TUV-sak 108/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor SKO 1352 i Rhythm and Musical Form ved RITMO

TUV-sak 109/2021 Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 110/2021 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 111/2021 Kallelse av professor II (SKO 8013) i praktisk retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 112/2021 Kallelse av universitetslektor II (SKO 1009) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 113/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 114/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 115/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Infinity and Intensionality», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 116/2021 Direkte ansettelse i stilling som professor II (SKO 8013) ved NFR-prosjektet «Infinity and Intensionality», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 117/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «DynamiTE» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

TUV-sak 118/2021 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 119/2021 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idehistorie / kunsthistorie / klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 120/2021 Ansettelse i tre stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi (Exphil) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 121/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Infinity and Intensionality», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 122/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 123/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 124/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 125/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

TUV-sak 126/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language» ved MultiLing

TUV-sak 127/2021 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 128/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «DynamiTE» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

TUV-sak 129/2021 Forlengelse av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 130/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
99/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Espen Schaanning

100/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og vedlegg for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Marlene Andresen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF.

Dersom Andresen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og deretter til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

101/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen slaviske språk (russisk) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og vedlegg for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Solomeia Bagautdinova i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen slaviske språk (russisk) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF.

Dersom Bagautdinova takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt

102/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen fransk litteratur og områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og vedlegg for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Mats Haraldsen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen fransk litteratur og områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF.

Dersom Haraldsen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og deretter til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

103/2021

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og vedlegg for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget ansetter Stine Engen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Ansettelsen er for tre år og finansieres av HF.

Dersom Engen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og deretter til innstilte nr 3.

 

Enstemmig vedtatt

 

 104/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet "Barn, unge og medier" ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat tilknyttet prosjektet «Barn, unge og medier» ved (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på tre år og er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

 105/2021

Forlenget ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «EU Kids Online» ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Prosjektlederens vurdering

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger forlengelse av Monica Barbovschis ansettelse i en 50% stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «EU Kids Online» ved Institutt for medier og kommunikasjon til og med 5. april 2022. Forlengelsen finansieres av forskningsprosjektet.

Enstemmig vedtatt

 106/2021

Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Ethnicity-Based Parenting for Child’s Safety/Risks» ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Brev og kontrakt fra EU med prosjektbeskrivelse 

CV 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Seffetullah Kuldas i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet «Ethnicity-Based Parenting for Child’s Online Safety/Risks» ved Institutt for medier og kommunikasjon. Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual fellowships.

Enstemmig vedtatt

 107/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor SKO 1352 i Rhythm and Musical Time at RITMO

 

Innstilling

Utlysningstekst

Utvidet søkerliste

CV og vedlegg for den innstilte

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Remy Martin i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Time ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse med ytterligere ett år, og 10 % undervisnings- og administrasjonsandel. Hvis Martin takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Stillingen er finansiert av senteret.

Enstemmig vedtatt

108/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor SKO 1352 i Rhythm and Musical Form at RITMO

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV og vedlegg for de innstilte

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Emil Bernhardt i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Form ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse med ytterligere ett år, og 10 % undervisnings- og administrasjonsandel. Dersom Bernhardt takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Stillingen er finansiert av senteret.

Enstemmig vedtatt

109/2021

Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

110/2021

Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Vikariatet løpet til 30.6.2022, med mulighet for forlengelse og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

111/2021

Kallelse av professor II (SKO 8013) i praktisk retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Jens Erik Kjeldsen i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) i praktisk retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ansettelsen er for perioden 01.07.2021-30.06.2024 og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

112/2021 Kallelse av universitetslektor II (SKO 1009) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Merethe Aase i 20 % stilling som universitetslektor II (SKO 1009) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ansettelsen er for perioden 1.8.2021–31.7.2024 og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

113/2021

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV og vedlegg for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ali Hussain i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Hussain takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

114/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV og vedlegg for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Linnea Buerskogen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Buerskogen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom nr 3 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

115/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Infinity and Intensionality», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk


Fremlegg
Brev fra NFR
CV
Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget ansetter Maria Laura Crosilla i 100 % stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er fast med ekstern finansiering i en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

116/2021 Direkte ansettelse i stilling som professor II (SKO 8013) ved NFR-prosjektet «Infinity and Intensionality», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
Fremlegg
Brev fra NFR
CV
Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Stewart Shapiro i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

117/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «DynamiTE» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

 

Fremlegg med lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «DynamiTE» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.  

Stillingen er finansiert av ERC.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

118/2021 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
Fremlegg
Innstilling
Utlysningstekst
CV for de innstilte
Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Konrad von Boyneburgk og Sofie Lekve i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsene er for en periode på tre år. 

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Boyneburgk eller Lekve takker takker nei til stillingene, går saken tilbake til instituttet. 

Enstemmig vedtatt

119/2021 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idehistorie / kunsthistorie / klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
Fremlegg
Innstilling
Utlysningstekst
CV for de innstilte
Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Sofia Heim, Peder Valle og Thorbjørn Nordbø i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen henholdsvis klassiske språk, kunsthistorie og idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsene er for en periode på tre år. 

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Dersom innstilt nummer tre (idéhistorie) takker nei, går tilbudet videre til nummer fire. Dersom innstilt nummer en eller to takker nei (klassiske språk og kunsthistorie), går saken tilbake til instituttet. 

Enstemmig vedtatt

120/2021 Ansettelse i tre stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi (Exphil) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
Fremlegg
Innstilling
Utlysningstekst
CV for de innstilte
Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Feroz Mehmood Shah, Sara Kasin Vikesdal og Pål Antonsen i stillinger som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.  

Både Shah, Vikesdal og Antonsen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom en av de tre første innstilte takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4, dersom to eller flere takker nei, går saken tilbake til instituttet. 

Enstemmig vedtatt

121/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Infinity and Intensionality», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
Fremlegg
Innstilling
Utlysningstekst
CV og publikasjonsliste for de innstilte
Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Neil Barton i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet «Infinity and Intensionality» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Barton takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

122/2021

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskapFremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste
 

Tilsettingsutvalget tilsetter Riccardo Simionato i stilling som doktorgradsstipendiat(SKO 1017) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av HF.

Dersom Riccardo Simionato takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

123/2021

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter James Tomlinson i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet ERC-prosjektet BENEDIMCAMUS ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år. Vedtaket fattes med forbehold om bestått mastergrad innen 31. august 2021.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Dersom James Tomlinson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

124/2021

Kallelse til stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV og publikasjonsliste

Anmodning om tilsetting

Tilsettingsutvalget tilsetter Tejaswinee Kelkar i 20 % stilling som førsteamanuensis II

(SKO 1011) ved Institutt for musikkvitenskap

Ansettelsen er for perioden 01.07.2021-30.06.2024 og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

125/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing.

Stillingen er finansiert av MultiLing/NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

126/2021

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language» ved MultiLing

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language» ved MultiLing.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

127/2021 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Uttalelse fra veileder

Uttalelse fra instituttleder

Tilsettingsutvalget forlenger Leonoor Borgesius sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med fire måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

128/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «DynamiTE» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

 

Fremlegg med lenke til kunngjøring

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «DynamiTE» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.  

Stillingen er finansiert av ERC.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

129/2021 Forlengelse av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget forlenger Bjørn Sverre Hol Haugen sin midlertidige tilsetting som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk til og med 30.06.2023.

Enstemmig vedtatt

130/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristina Socanski Celik i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av HF.

Dersom Kristina Socanski Celik takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Espen Schaanning

 

Publisert 7. mai 2021 09:56 - Sist endret 7. mai 2021 11:19