Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 19. november  2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard (deltok ikke på sakene 258 og 259) og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 257/2021 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013)  etter kompetanse innen Media Studies ved Institutt for medier og kommunikasjon.

TUV-sak 258/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene (Work Package 2)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 259/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Fascist Italy (1922-1943)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
256/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Espen Shaanning

257/2021 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen Media Studies ved Institutt for medier og kommunikasjon.

 

Fremlegg

Innstilling

Søknad, CV og vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Taina Bucher personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet Media Studies.

Taina Bucher tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

258/2021

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene (Work Package 2)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste 

Tilsettingsutvalget ansetter Patrick Baard i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av ERC.

Dersom Patrick Baard takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

259/2021

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Fascist Italy (1922-1943)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Paola D’Andrea i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Paola D’Andrea takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Espen Shaanning

 

Publisert 19. nov. 2021 09:36 - Sist endret 19. nov. 2021 09:36