Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  19. mars 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland,  Espen Schaanning, Pia Søndergaard (deltok ikke på sak 63) og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

TUV-sak 60/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet «Statoils historie, 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 61/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet «Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 62/2021 Personlig opprykk til professor SKO 1013 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 63/2021 Ansettelse i stilling som forsker SKO 1109 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 64/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 65/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen amerikanske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
59/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Veronica Dahlby Tveitan og Espen Schaanning

60/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet «Statoils historie, 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Instituttleders vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 4 ukers forlenget ansettelse til Ada Elisabeth Nissen i stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet «Statoils historie, 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres av prosjektet.

Enstemmig vedtatt

61/2021

Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet «Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Instituttleders vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 2 måneders forlenget ansettelse til Signe Barfoed i stilling som postdoktor tilknyttet NFR-prosjektet «Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres ved omdisponering av midler i prosjektet.

Enstemmig vedtatt

62/2021 Personlig opprykk til professor SKO 1013 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kompetanseerklæring av 15.02.2021

Merknad av 19.02.2021

Søknad, CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Øystein Sjåstad personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet kunsthistorie.

Sjåstad har dokumentert pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

63/2021

Ansettelse i stilling som forsker SKO 1109 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV for innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Marieke Woensdregt i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet «Vision shapes language» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på ett år.

Dersom Woensdregt takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet. 

Enstemmig vedtatt

64/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Letter of support

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Sara Asu Schroer i stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet «Living with Vultures in the Sixth extinction: An Ethnographic Study of Avian Conservation in Changing European Landscapes» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

65/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen amerikanske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Stillingsplan (rev.)

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner utkast til utlysningstekst for stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen amerikanske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Veronica Dahlby Tveitan Espen Schaanning

 

Publisert 19. mars 2021 09:52 - Sist endret 19. mars 2021 09:52