Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 23. april 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 86/2021 Søknad om personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) innen fagområdet sentraleuropeiske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 87/2021 Direkte ansettelse i stilling som MSCA- postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 88/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 89/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 90/2021 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 91/2021 Ansettelse i 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) i historie med skolepraksis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 92/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "NAZM:  Nezam and Nazm: Iran's Concept of International Order" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 93/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "neoMONSTERS: The neoMONSTERS Within: The Others in India’s Science Fiction" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 94/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "DIGIFOLK: Digital Folklore as Critical Heritage Production and Participation in Contemporary Norway" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 95/2021 Søknad om permisjon med påfølgende forlengelse for stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 96/2021 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «CoFutures», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 97/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Probing the Boundaries of the (Trans)National" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 98/2021 Trukket

TUV-sak 99/2021 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

 
C


 

 

 
D

 

 

 
       

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
85/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

86/2021 Søknad om personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) innen fagområdet sentraleuropeiske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Sakkyndig rapport

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Eva Sarfi personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) innen fagområdet sentraleuropeiske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Enstemmig vedtatt

87/2021 Direkte ansettelse i stilling som MSCA- postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter
Fremlegg
Avtaledokumenter med prosjektbeskrivelse og CV
Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Toshiro Osawa i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual fellowships.
Enstemmig vedtatt

88/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter
Fremlegg
Avtaledokumenter
CV
Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Joanna Pollock i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

89/2021

Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter
Fremlegg
Avtaledokumenter
CV
Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Katharine Browne i 70 % stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er fast med ekstern finansiering i en periode på fem år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig  vedtatt

90/2021 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

Saksdokumenter

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den kan leveres til ny bedømmelse først 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

91/2021 Ansettelse i 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) i historie med skolepraksis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Fremlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 25.03.2021

Utlysningstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Maria Halle i 20 % stilling som førstelektor (SKO 1198) i historie med skolepraksis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingsutvalget ansetter Martin Auke, Daniel Ergo Biesenbaum og Andreas Bagås Lien i tre 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i historie med skolepraksis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom noen av de innstilte takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Ansettelsene er for en periode på fire år.

Enstemmig vedtatt

92/2021

Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "NAZM:  Nezam and Nazm: Iran's Concept of International Order" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Signert Grant declaration

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Alireza Shams Lahijani i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Enstemmig vedtatt

93/2021

Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "neoMONSTERS: The neoMONSTERS Within: The Others in India’s Science Fiction" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Signert Grant Declaration

Grant Agreement

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Sami Ahmad Khan i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Enstemmig vedtatt

94/2021

Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "DIGIFOLK: Digital Folklore as Critical Heritage Production and Participation in Contemporary Norway" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Signert Grant Declaration

Grant Agreement

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Constantina Paphitis i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Enstemmig vedtatt

95/2021 Søknad om permisjon med påfølgende forlengelse for stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad om permisjon

Anmodning om tilsetting

CV

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om 25% permisjon uten lønn for Zahra Abbasi i perioden 01.07.2021-30.06.2023 og stipendiatstillingen forlenges tilsvarende. Hun ansettes i 25% stilling som universitetslektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk i samme periode.

Enstemmig vedtatt

96/2021 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «CoFutures», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CVer

Utvidet søkerliste

Bekreftelse på avhandling og disputas
 

Tilsettingsutvalget tilsetter Merve Tabur i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av ERC.

Dersom Tabur takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom tilbudet går til innstilte nr 2 tas forbehold om oppnådd doktorgrad innen utgangen av august 2021.

Enstemmig vedtatt

97/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Probing the Boundaries of the (Trans)National" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Dokumentasjon fra NFR

Tilsettingsutvalget innvilger 5 måneders forlenget ansettelse for Mónika Dánél i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Forlengelsen finansieres av NFR 

Enstemmig vedtatt

98/2021 Trukket

 

 

 

 

 

 

99/2021 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg med lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Ansettelsen er for en periode på ett år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Pia Søndergaard Veronica Dahlby Tveitan

 

Publisert 23. apr. 2021 09:51 - Sist endret 26. apr. 2021 07:03