Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Prokokoll fra møte  9. april 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 67/2021 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Norden «Collecting Norden» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 68/2021 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO1009)/førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 69/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen Russland-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 70/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 71/2021 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 72/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 73/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 74/2021 Kallelse til stilling som professor II ved Centre for Philosophy and the Sciences, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 75/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 76/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Unashamed Citizenship» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 77/2021 Tilsetting i 2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 78/2021 Utlysning av stilling som forsker (SKO 1109) innen prosjektet "Literature, Cognition and Emotion" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 79/2021 Tilsetting i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 80/2021 Tilsetting i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 81/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjektet "Becoming Indigenous language speakers and writers in higher education (BSW)" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 82/2021 Kallelse av professor II (SKO 8013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 83/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 84/2021 Kunngjøring av vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Senter for Ibsen-studier

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
66/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Pia Søndergaard

67/2021

Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Norden «Collecting Norden» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til prosjektet «Collecting Norden» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 17 måneder.

Stillingen finansieres av UiO-satsningen UiO:Norden.

Enstemmig vedtatt

68/2021

Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO1009)/førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førstelektor universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 3 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

69/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen Russland-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Stillingsplan (rev.)

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner utkast til utlysningstekst for stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen Russland-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

70/2021

Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet
«Global Natives? Serving young audiences on global media platforms» ved Institutt for medier og kommunikasjonFremlegg

Anmodningsskjema

CV

notat fra
prosjektlederen

prosjektbeskrivelse

NFR-kontrakt

Tilsettingsutvalget
ansetter Vilde Sundet i stilling som
forsker (SKO 1109)
tilknyttet NFR-prosjektet
«Global Natives? Serving young audiences on global media platforms» ved Institutt for
medier og
kommunikasjon uten
forutgående
kunngjøring.

Stillingen er finansiert
av NFR

Enstemmig vedtatt

71/2021

Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Ansettelsen er for en periode på 13,5 måneder, med mulighet for å jobbe 50% i en lengre ansettelsesperiode på 27 måneder.

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

72/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk


Fremlegg
Søknad
Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger en måned forlenget ansettelse for postdoktor Maria Laura Crosilla ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

73/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk


Fremlegg
Søknad
Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for postdoktor Clara Stella ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

74/2021 Kallelse til stilling som professor II ved Centre for Philosophy and the Sciences, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk


Fremlegg
Forenklet innstilling
CV
Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter ved kallelse Salvatore Florio i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) tilknyttet CPS ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år. Stillingen finansieres av fakultetet. 

Enstemmig vedtatt

75/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
Fremlegg
Innstilling
Utlysningstekst
CV og publikasjonsliste for innstilte
Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Joshua Habgood-Coote i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet «New Frontiers of Speech» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 2 år og 3 mnd, med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Habgood-Coote takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

76/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Unashamed Citizenship» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev fra NFR 

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Unashamed Citizenship» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2 år

Enstemmig vedtatt

77/2021

Tilsetting i 2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing


Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste for innstilte
Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Referanseintervjuskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Gavin Lamb og Michelle White i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Tilsettingen er for en periode på 2 år

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Lamb eller White takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4. Dersom nr 4 takker nei går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

78/2021

Utlysning av stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet Literature, Cognition and Emotion ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Stillingsplan (rev)

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner utkast til utlysningstekst for stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet Literature, Cognition and Emotion ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for tre år, og finansieres av ILOS/HF, Faglige prioriteringer III.

Enstemmig vedtatt

79/2021

Tilsetting i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier


Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste for innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Sine Halkjelsvik Bjordal i vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Bjordal takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på to år, med mulighet for forlengelse.

Enstemmig vedtatt

80/2021

Tilsetting i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier


Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste for innstilte

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Janicke Stensvaag Kaasa i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i nordisk litteratur ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Kaasa takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

81/2021

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjektet "Becoming Indigenous language speakers and writers in higher education (BSW)" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV til Frances Kvietok

Invitasjonsbrev

Declaration of honor

Grant agreement

Tilsettingsutvalget tilsetter Frances Kvietok i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjektet "Becoming Indigenous language speakers and writers in higher education (BSW)" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert med eksterne midler fra programmet Horizon2020: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF).

Enstemmig vedtatt

82/2021 Kallelse av professor II (SKO 8013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV til Peter Auer

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Peter Auer i 10 % stilling som professor II (SKO 8013) tilknyttet MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ansettelsen er ut senterperioden og finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

83/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier


Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste for innstilte

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget ansetter Cecilie Halstensgaard i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Halstensgaard takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

84/2021 Kunngjøring av vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Senter for Ibsen-studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Senter for Ibsen-studier.

Tilsettingen er ut 2022, med mulighet for forlengelse.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 9. apr. 2021 09:38 - Sist endret 9. apr. 2021 09:38