Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 28. januar 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

 

 

 

TUV-sak 22/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) på NFR-prosjektet «Cultures in conflict? How islamist cope with football» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 23/2022 Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 24/2022 Personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen norsk for internasjonale studenter

TUV-sak 25/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i europeisk middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 26/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 27/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i europeisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 28/2022 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet «Dynamic Territory (DynamiTE)» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
21/2022

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

22/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) på NFR-prosjektet «Cultures in conflict? How islamist cope with football» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Kontrakt mellom NFR og USN

Samarbeidsavtale mellom NFR og USN

Vedlegg til kontrakt/prosjektbeskrivelse

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Charlotte Lysa i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Ansettelsen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

23/2022

Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling (05.01.2022)

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering (15.10.2021)

Merknader til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering (24.06.2021)

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Yunyun Zhou i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Yunyun Zhou har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Yunyun Zhous takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Ansettelsen er for en periode på 3,5 år.

Enstemmig vedtatt

24/2022

Personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen norsk for internasjonale studenter

Saksdokumenter

Fremlegg 

Bedømmelseskomitéens vurdering av 15.11.2021

Merknader til kompetanseerklæring

Svar på merknader

Søkerens CV, søknad og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

Enstemmig vedtatt

 

25/2022

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i europeisk middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Forside av stillingsplan

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i europeisk middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

26/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Forside av stillingsplan

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

27/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i europeisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Forside av stillingsplan

Anmodning om kunngjøring

   Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i europeisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

28/2022 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet «Dynamic Territory» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som
doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved ERC-prosjektet «Dynamic Territiories» ved
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

Frode Helland Monica Bakken
   
Pia Søndergaard Veronica Dahlby Tveitan

 

Publisert 28. jan. 2022 09:36 - Sist endret 28. jan. 2022 09:38