Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 1. april  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

 

 

TUV-sak 67/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen Russland-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 68/2022 Ansettelse i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) innen amerikanske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 69/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 70/2022 Trekkes

TUV-sak 71/2022 Forlenget midlertidig ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 72/2022 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet MINiTEXTS ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 73/2022 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet ERC-prosjektet MINiTEXTS ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 74/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet VOICED ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
66/2022

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Anne Eriksen

67/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen Russland-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Sakkyndig vurdering m/merknader og svar på merknader

Sorteringskomiteens vurdering m/merknad

Stillingsplan

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget ansetter Helge Blakkisrud i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen Russland-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Blakkisrud har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må fullføre den i løpet av to år.

Dersom Blakkisrud takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, deretter til nr 3, og til slutt til nr 4.

Enstemmig vedtatt

68/2022 Ansettelse i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) innen amerikanske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Sakkyndig vurdering m/merknader

Sorteringskomiteens vurdering m/merknad

Stillingsplan

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Stefan Rabitsch og Hilde Løvdal Stephens i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) innen amerikanske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Rabitsch har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må fullføre den i løpet av to år.

Dersom Rabitsch eller Stephens takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt med de endringer som frekom i møtet.

69/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering

Søkerens CV, søknadsskjema, søknad og publikasjonsliste

Bekreftselse bestått universitetspedagogikk

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Timo Benjamin Röttger personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet lingvistikk.

Enstemmig vedtatt

70/2022 Trekkes    
71/2022 Forlenget midlertidig ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

Søknad om forlenget ansettelse

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger seks måneders forlenget ansettelse for Mexitli Nayeli Lopez Rios i 30% stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

72/2022 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-AG-prosjektet MINiTEXTS ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av til ERC-AG.

Ansettelsene er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

73/2022 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet ERC-prosjektet MINiTEXTS ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingene finansieres av ERC.

Enstemmig vedtatt

74/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet VOICED ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet NFR-prosjektet «VOICED» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av til NFR.

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Pia Søndergaard Anne Eriksen

 

Publisert 1. apr. 2022 09:37 - Sist endret 1. apr. 2022 09:43