Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 14. januar 2022 kl 9.00-10.15

Sted: zoom

 

Innkalt: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan (deltok ikke på sak 2)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 2/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen russisk språk og lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 3/2022 Søknad om forlenget ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 4/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet Oil in Transition ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 5/2022 Utlysning av stilling som forsker (SKO 1108 eller SKO1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 6/2022 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i Media Studies (SKO 1011) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 7/2022 - Utlysning av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 8/2022 - Utlysning av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 9/2022 - Utlysning av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 10/2022 Utlysning av 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 11/2022 Utlysning av 1-2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 12/2022 Forlenget midlertidig ansettelse for førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 13/2022 Kallelse av universitetslektor II (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 14/2022  Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet PLATFORM ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 15/2022 Trukket

TUV-sak 16/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen Violence ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 17/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1010) ved NFR-prosjektet «Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 18/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen The Ancient Mediterranean ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 19/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen KLIMER ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 20/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen MATERIALITIES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
1/2022

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Pia Søndergaard

2/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen russisk språk og lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Akademisk/Utvidet CV for den innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodning

Tildelingsbrev

Tilsettingsutvalget ansetter Elizaveta Kibisova i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen russisk språk og lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stilling er finansiert av fellestildeling HF 2021.

Enstemmig vedtatt

3/2022 Søknad om forlenget ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Søknad

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger seks ukers forlenget ansettelse for Cecilie Weiss-Andersen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

4/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet Oil in Transition ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling (26.11.2021)

Kunngjøringstekst

CV med vedlegg

Utvidet søkerliste

Bekreftelse på finansiering

Tilsettingsutvalget tilsetter Erik Skare i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 18 måneder.

Stillingen er finansiert av UiO:Energi.

Enstemmig vedtatt

5/2022

Utlysning av stilling som forsker (SKO 1108 eller SKO 1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1108 eller 1109) tilknyttet forskergruppen Barn, unge og medier og prosjekter «EU Kids Online» ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Ansettelsen er for en periode på inntil 1 år og finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet.

Enstemmig vedtatt med de endringer fom fremkom i møtet

6/2022 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i Media Studies (SKO 1011) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Stillingsplan 2022-2027

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i mediestudier med vekt på medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

7/2022 Utlysning av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Vikariatet løper til 31.12.2022, med mulighet for forlengelse og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

8/2022 Utlysning av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Vikariatet løper til 31.12.2022, med mulighet for forlengelse og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

9/2022 Utlysning av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

Vikariatet løper til 31.12.2022, med mulighet for forlengelse og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt 

10/2022

Utlysning av 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og  administrasjonsandel, og mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

11/2022 Utlysning av 1-2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 1-2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

12/2022 Forlenget midlertidig ansettelse for førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning om forlenget midlertidig ansettelse

 

Tilsettingsutvalget forlenger Lars Christie sin stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Forlengelsen er for perioden 01.02.2022 – 26.06.2022. Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

13/2022

Kallelse av universitetslektor II (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Per Ole Hagen i 20 % stilling som universitetslektor II (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap.

Ansettelsen er for perioden 1.6.2022–31.12.2023 og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

14/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet PLATFORM ved Institutt for musikkvitenskap

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling (08.12.2021)

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Emil Kraugerud i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet PLATFORM ved Institutt for musikkvitenskap.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Kraugerud takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

15/2022

Trukket

 

 

16/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen Violence ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen Violence ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Ansettelsen er for en periode på 3,5 år med år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

17/2022

Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1010) ved NFR-prosjektet «Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Brev fra NFR av 29.10.2021 + søknad til NFR 

Anmodningsskjema

CV

Tilsettingsutvalget ansetter Gard Paulsen i stilling som forsker (SKO 1010) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode 3 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

18/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen The Ancient Mediterranean ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen The Ancient Mediterranean ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Ansettelsen er for en periode på 3,5 år med år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

19/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen KLIMER ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen KLIMER ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Ansettelsen er for en periode på 3,5 år med år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

20/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen MATERIALITIES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen MATERIALITES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av HF.

Ansettelsen er for en periode på 3,5 år med år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 14. jan. 2022 09:41 - Sist endret 14. jan. 2022 09:41