Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 17. juni  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Heidi Østbø Haugen (deltok ikke på sak 158), Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 140/2022 Oppsigelse av førsteamanuensis deltid (SKO 1011) grunnet virksomhetens forhold

TUV-sak 141/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 142/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 143/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 144/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 145/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i organoid motion analysis tilknyttet prosjektet ITOM ved RITMO

TUV-sak 146/2022 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 147/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 148/2022 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 149/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Machine Learning for Multimodal Music Information Retrieval ved RITMO

TUV-sak 150/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 151/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual information retrieval tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 152/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Crossmodal Perception of Time and Rhythm in Film Music and Sound ved RITMO

TUV-sak 153/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat/postdoktor (SKO 1017/SKO 1352) i Complex/Experimental Musical Rhythms ved RITMO

TUV-sak 154/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 155/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 156/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Modeling Human Happiness» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 157/2022 Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet Himalayan Connections ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 158/2022 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 159/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Bodies in Translation» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 160/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Japanese Culture and/or Literature ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 161/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 162/2022 Søknad om delvis permisjon og forlenget ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing - senter for flerspråklighet, ILN

TUV-sak 163/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet PRISONS OF NOTE ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 164/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Ukraina-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
139/2022

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Veronica Dahlby Tveitan

140/2022 Oppsigelse av førsteamanuensis deltid (SKO 1011) grunnet virksomhetens forhold.

 

Innstilling

Forhåndsvarsel m/vedlegg

Referat fra kartleggingssamtale 

CV

Tilsettingsutvalget sier opp førsteamanuensis deltid (SKO 1011) grunnet bortfall av arbeidsoppgavene. 

Det vises forøvrig til b-protokoll.

Enstemmig vedtatt

141/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Søknad og CV

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Anna Serafima Svendsen Kvam og Åshild Aspøy i stillinger
som doktorgradsstipendiater (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsene er for en periode på tre år.

Stillingene finansieres av Det humanistiske fakultet, fellestildeling HF 2022.

Dersom en av disse to takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

142/2022

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Vurderingsskjema 

Søknad og CV

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter tilsetter Dorothée Schulz-Budick i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av instituttet og fakultetet.

Dersom Schulz-Budick takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt med de endringer som ble foretatt i møtet

143/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Søknad og CV

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Intervjuplan referanseintervju

Tilsettingsutvalget ansetter Maria Evjen og Bob van Strijen i stillinger som doktorgradsstipendiater (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Ansettelsene er for en periode på tre år.

Stillingene finansieres av Det humanistiske fakultet, fellestildeling HF 2022.

Dersom en av disse to takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, deretter innstilte nr. 4 og deretter innstilte nr. 5

Enstemmig vedtatt

144/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Søknad og CV

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget ansetter Sofia Bjorsnes og Ingvild Elisabeth Winsnes i stillinger som doktorgradsstipendiater (SKO 1017) innenfor allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Ansettelsene er for en periode på tre år.

Stillingene finansieres av Det humanistiske fakultet, fellestildeling HF 2022.

Dersom en av disse to takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, deretter innstilte nr. 4 og deretter innstilte nr. 5

Enstemmig vedtatt

145/2022

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i organoid motion analysis tilknyttet prosjektet ITOM ved RITMO

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Endre Joachim Mossige i stilling som postdoktor (SKO 1352) i organoid motion analysis tilknyttet prosjektet ITOM ved RITMO.

Dersom Endre Joachim Mossige, går saken tilbake til senteret.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel, og mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

Stillingen er finansiert gjennom UiO:Livsvitenskap konvergensmiljø-ordning.

Enstemmig vedtatt

146/2022 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens midlertidige vurdering

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Kandidatens merknader

Brev fra veileder

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den kan leveres til ny bedømmelse først 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

147/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling

Intervjuguide

Utlysningstekst

Søknad og CV

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Niloufar Hajirahimikalhroudi, Maria Fosheim lund og Gabrielle Ferreira i stillinger som doktorgradsstipendiater (SKO 1017)  ved Institutt for medier og kommunikasjon. Ansettelsene er for en periode på tre år.

Stillingene finansieres av Det humanistiske fakultet, fellestildeling HF 2022.

Dersom en av disse to takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4 og  deretter innstilte nr. 5.

Enstemmig vedtatt

148/2022

Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Søknad og CV i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Charlotte Hidle i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Med forbehold om bestått mastergrad innen 31.07.2022

Dersom Hidle takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Ansettelsen er for en periode på 6 måneder

Enstemmig vedtatt

149/2022

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Machine Learning for Multimodal Music Information Retrieval ved RITMO

 

Fremlegg

Lenke med forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Machine Learning for Multimodal Music Information Retrieval ved RITMO.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av senteret.

Enstemmig vedtatt

150/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering

Søknadsskjema

Søknad

CV

Publikasjonsliste

 

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Thorstein Norheim personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur.

Thorstein Norheim tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

151/2022

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual information retrieval tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

 

Fremlegg

Lenke med forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual information retrieval tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

152/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Crossmodal Perception of Time and Rhythm in Film Music and Sound ved RITMO

 

Fremlegg

Lenke med forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Crossmodal Perception of Time and Rhythm in Film Music and Sound ved RITMO

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av senteret.

Enstemmig vedtatt

153/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat/postdoktor (SKO 1017/SKO 1352) i Complex/Experimental Musical Rhythms ved RITMO

 

Fremlegg

Lenke med forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat/postdoktor (SKO 1017/SKO 1352) i Complex/Experimental Musical Rhythms ved RITMO

Ansettelsen er for en periode på tre år for ansettelse av stipendiat. For ansettelse av postdoktor er ansettelsen for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel, og mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

Stillingen er finansiert av senteret.

Enstemmig vedtatt

154/2022

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst 

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Thomas Morcom i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Morcom takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

155/2022

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst 

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Anna Wienhues i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av ERC.

Dersom Wienhues takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

156/2022

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Modeling Human Happiness» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Lenke med forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Kontrakt og avtaledokument fra NFR av 22.02.2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Modeling Human Happiness» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

157/2022

Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet Himalayan Connections ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad om prosjektendring til NFR datert 22.04.2022

Godkjent prosjektendringsmelding fra NFR

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget forlenger Riamsara Knapp sin midlertidige stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet Himalayan Connections ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Forlengelsen er for en periode på 3 måneder.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

158/2022

Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad fra Wei Wu

Uttalelse fra veileder

Instituttets vurdering

 

Tilsettingsutvalget innvilger fire måneders forlenget ansettelse for Wei Wu i stilling som stipendiat ved IKOS.

Forlengelsen finansieres av IKOS.

Enstemmig vedtatt

159/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Bodies in Translation» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Forslag til innstilling av 20.05.2022

CV og publikasjonsliste for innstilt søker

Utlysningstekst

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Marta Arnaldi i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Bodies in Translation» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Marta Arnaldi takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Ansettelsen er for en periode på to år. Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

160/2022

Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Japanese Culture and/or Literature ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling (20.05.2022) 

Sakkyndig vurdering (15.03.2022)

Merknader til sakkyndig vurdering

Svar på merknader

Sorteringskomiteens vurdering (01.12.2021)

CV og publikasjonsliste for innstilt søker

Utlysningstekst

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Rebecca Suter i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Japanese Culture and or/Literature ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Rebecca Suter har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Rebecca Suter takker nei til stilling, går stillingen tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

161/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Lenke med forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside av Grant Agreement

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap.

Stillingen er finansiert gjennom ERC.

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

162/2022 Søknad om delvis permisjon og forlenget ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing - senter for flerspråklighet, ILN

 

Fremlegg

Søknad om permisjon og forlenget ansettelse

Bekreftelse og anbefaling fra MultiLing

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om delvis permisjon uten lønn og tilsvarende forlenget ansettelse for postdoktor Rafael Lomeu Gomes ved MultiLing – Senter for flerspråklighet, ILN.

Forlengelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

163/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet PRISONS OF NOTE ved Institutt for

 

Fremlegg

Lenke med forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Kontrakt NFR

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet PRISONS OF NOTE ved Institutt for musikkvitenskap.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på 2 år, og mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

Enstemmig vedtatt

164/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Ukraina-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Lenke til utlysningstekst

Tildelingsbrev 2022

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Ukraina-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for 4 år med 25% andel undervisning og administrasjon, og er finansiert av HF, fellestildeling 2022.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Frode Helland Greta Holm
   
Anne Eriksen Veronica Dahlby Tveitan

 

Publisert 17. juni 2022 09:39 - Sist endret 17. juni 2022 09:39