Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 18. mars 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard (deltok ikke på sakene 63-65) og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Greta Holm

 

 

 

TUV-sak 56/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet "Barn, unge og medier", Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 57/2022 Ansettelse i stilling som førstelektor (SKO 1198) I Kina-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 57/2022 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 59/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi i perioden neolitikum til eldre jernalder i Skandinavia ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 60/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 61/2022 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 62/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 63/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «GoodAttention» (sub 1), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk    

TUV-sak 64/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «GoodAttention» (sub 2), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 65/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «GoodAttention» (sub 3) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
 

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Veronica Dahlby Tveitan og Espen Schaanning

56/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet "Barn, unge og medier", Institutt for medier og kommunikasjon

 

- innstilling

- kunngjøring

- utvidet søkerliste

- CV og prosjektbeskrivelse  innstilte kandidater

Tilsettingsutvalget ansetter Emilie Owens i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen prosjektet «Barn, unge og medier» ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Owens takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

57/2022 Ansettelse i stilling som førstelektor (SKO 1198) I Kina-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget ansetter Siv Helland Oftedal i stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

58/2022

Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Bjørnar Sandvik sin tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap med fire måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet

Enstemmig vedtatt

59/2022

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi i perioden neolitikum til eldre jernalder i Skandinavia ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi i perioden neolitikum til eldre jernalder i Skandinavia ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

 

60/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering

Søkerens CV og søknad

Søkers merknad til bedømmelsen

Svar på merknad til bedømmelsen

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Ulrike Spring personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet historie. 

Ulrike Spring tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

61/2022 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Instituttleders vurdering

Veileders anbefaling

Tilsettingsutvalget forlenger Ingar Stene sin tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med èn måned. 

Enstemmig vedtatt

62/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Michele Baitieri i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Dersom Baitieri takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Ansettelsen er for en periode på 3 år.

Stillingen finansieres av ERC.

Enstemmig vedtatt

           
63/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «GoodAttention» (sub 1), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Drew Johnson i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av ERC.

Dersom Johnson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, takker nr. 3 nei, går tilbudet til innstilte nr. 4, deretter til innstilte nr. 5.

Enstemmig vedtatt

64/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «GoodAttention» (sub 2), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Anna Austin Baker i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av ERC.

Dersom Baker takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

65/2022

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet «GoodAttention» (sub 3) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Harish Suryaprakash Pedaprolu i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «GoodAttention» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av ERC.

Dersom Pedaprolu takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Greta Holm
   
Veronica Dahlby Tveitan Espen Schaanning

 

Publisert 18. mars 2022 09:38 - Sist endret 18. mars 2022 09:38