Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 20. mai 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning (deltok ikke på sak 121), Pia Søndergaard (deltok ikke på sakene 106-113, og 119-124)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 101/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

TUV-sak 102/2022 Ansettelse i fire stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteraturforskning ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

TUV-sak 103/2022 Ansettelse i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 104/2022 Ansettelse i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 105/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjektet "Petro-Ambiguity: Oil, Environment and National Identity in the Bruneian Imaginary" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 106/2022 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 107/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 108/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 109/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 110/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 111/2022 Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk (latin) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 112/2022 Kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 113/2022 Kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 114/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen Violence ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 115/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 116/2022 Utlysning av midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) i Midtøstenstudier med arabisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 117/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på tema "Contested knowledge: decolonization and European history of knowledge" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 118/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religiøste festivaler i Asia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 119/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 120/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 121/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 122/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen klassiske språk ved  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 123/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «C-FORS: Construction in the Formal Sciences» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 124/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Histories of Reception of Photography in the Ottoman Empire», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
100/2022

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Espen Schaanning

101/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

 

Innstilling m/vedlegg

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrevet

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Maria Buyko, Mathias Russnes og Tina Malen Lybekk i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS).

Dersom en av disse tre takker nei til stilling, går tilbudet videre til nr 4, deretter til nr 5.

Ansettelsen er for en periode på tre år og finansieres av Det humanistiske fakultet, fellestildeling HF 2022.

Enstemmig vedtatt

102/2022 Ansettelse i fire stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteraturforskning ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

 

Innstilling m/vedlegg

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrevet

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Lukas Lehner, Else Werring, Sofie Johannessen og Even Teistung i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteraturforskning ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS).

Dersom en av disse fire takker nei til stilling, går tilbudet videre til nr 5, deretter til nr 6, 7 og tilslutt til nr 8.

Ansettelsen er for en periode på tre år og finansieres av Det humanistiske fakultet, fellestildeling HF 2022.

Enstemmig vedtatt

103/2022 Ansettelse i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget ansetter Anders Vaa i vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Vaa takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2, men da i vikariat som universitetslektor.

Ansettelsen er for en periode på 6 måneder.

Enstemmig vedtatt

 

104/2022 Ansettelse i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Kendra Wilson i vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

Dersom Wilson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Ansettelsen er for en periode på 6 måneder.

Enstemmig vedtatt

105/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjektet "Petro-Ambiguity: Oil, Environment and National Identity in the Bruneian Imaginary" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Prosjektbeskrivelse med CV

Invitation

Declaration of honour

Tilsettingsutvalget ansetter Rinni Haji Amran i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjektet " Petro-Ambiguity: Oil, Environment and National Identity in the Bruneian Imaginary " ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert med eksterne midler fra programmet Horizon2020: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF).

Enstemmig vedtatt

106/2022 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Forside stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

107/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Forside stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

108//2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie (det globale sør) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Forside stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie (det globale sør)ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

109/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie (middelalder) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Forside stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie (middelalder) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

110/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie (moderne kunst) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Forside stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie (moderne kunst) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

111/2022 Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk (latin) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Forside stillingsplan

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk (latin) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

112/2022 Kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Forside stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

113/2022 Kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Forside stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Enstemmig vedtatt

114/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen Violence ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til innstilling av 28.04.2022

CV og publikasjonsliste for innstilte søkere 

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Max Naderer i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen Violence ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Max Naderer takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Ansettelsen er for en periode på 3,5 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel. Stillingen er finansiert av instituttet

Enstemmig vedtatt

115/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 20.04.2022

Vurdering av utenlandsk utdanning for innstilt søker

CV og publikasjonsliste for innstilt søker 

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Deva Nandan Harikrishna i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Harikrishna takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Ansettelsen er for en periode på tre år. Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

116/2022 Utlysning av midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) i Midtøstenstudier med arabisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) i Midtøstenstudier med arabisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Ansettelsen er for en periode på 2 år og 1 måned.

Enstemmig vedtatt

117/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på tema "Contested knowledge: decolonization and European history of knowledge" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Forslag til innstilling av 29.04.2022

Vurdering av utenlandsk utdanning for innstilt søker

CV og publikasjonsliste for innstilte søkere

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Anna Grøgaard i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på tema "Contested knowledge: decolonization and European history of knowledge" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Anna Grøgaard takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Ansettelsen er for en periode på tre år. Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

118/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religiøste festivaler i Asia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Forslag til innstilling av 02.05.2022

Vurdering av utenlandsk utdanning for innstilt søker

CV og publikasjonsliste for innstilt søker 

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Ben Grafström i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religiøse festivaler ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. 

Dersom Ben Grafström takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4. Dersom innstilte nr. 4 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 5.

Ansettelsen er for en periode på tre år. Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

119/2022

Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema 

Tilsettingsutvalget ansetter Julie Lauvsland, Jacopo Berneri og Zihao Guo i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år og finansieres av Det humanistiske fakultet.

Dersom en av disse tre takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4, deretter til nr. 5. Dersom innstilte nr. 5 takker nei, går tilbudet til nr. 6.  

Enstemmig vedtatt

120/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter William Wessel Nore og Ingvild Kristine Melby i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år og finansieres av Det humanistiske fakultet

Dersom en av de to takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3

Enstemmig vedtatt

121/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie ved  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Sveinung Næss i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år og finansieres av Det humanistiske fakultet

Dersom Næss takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2. Takker nr. 2 nei, går tilbudet til nr.3, deretter nr. 4.

Enstemmig vedtatt

122/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Victoria Mostue i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år og finansieres av Det humanistiske fakultet

Dersom Mostue takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt

123/2022

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «C-FORS: Construction in the Formal Sciences» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema 

Tildelingsbrev fra fakultetet 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «C-FORS: Construction in the Formal Sciences» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Ansettelsen er for en periode på 4 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

124/2022

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Histories of Reception of Photography in the Ottoman Empire», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innvilgelse fra EU (epost)

CV 

Tilsettingsutvalget ansetter Idil Çetin i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual Fellowships

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Espen Schaanning

 

Publisert 20. mai 2022 10:03 - Sist endret 20. mai 2022 10:03