Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 25. april 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

 

 

 

TUV-sak 76/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 77/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 78/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i museologi og kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 79/2022 Kunngjøring av 50% midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 80/2022 Ansettelse i 50% stilling som forsker (SKO 1109) på NFR-prosjektet "Bodies in Translation" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 81/2022 Kunngjøring av 50% stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 82/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 83/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 84/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 85/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 86/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 87/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 88/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 89/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Leadership and popular participation in Asian democracies" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
 

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Pia Søndergaard

76/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1108/1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Komiteens forslang til innstilling av 24.3.22

Utvidet søkerliste

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget ansetter Jenny Krutzinna i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til prosjektet EU Kids Online ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på 1 år.

Stillingen er finansiert av Kartlegging og analyser av norske barn og risiko på internett 2021-2022 støttet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Dersom Krutzinna takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og videre til nr. 4.

Enstemmig vedtatt

77/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets anbefaling

Trukket

78/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i museologi og kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i muselogi og kulturhistorie ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

79/2022

Kunngjøring av 50% midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 50% midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) i kulturhistorie ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk. Ansettelsen er for en periode på 2 år og 5 måneder.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

80/2022 Ansettelse i 50% stilling som forsker (SKO 1109) på NFR-prosjektet "Bodies in Translation" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Kontrakt

Prosjektbeskrivelse

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Åmund Resløkken i 50% stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

81/2022

Kunngjøring av 50% stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 50% stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap.

Enstemmig vedtatt

82/2022

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap.

Enstemmig vedtatt

83/2022

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap.

Enstemmig vedtatt

84/2022

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap.

Enstemmig vedtatt

85/2022

Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 28.03.2022

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Skjema for vurdering av utdanning

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Ieva Gudaitytė, Daniel Fong og Mirjana Plath i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap.

Ansettelsene er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Dersom Gudaitytė, Fong eller Plath takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4. Dersom innstilte nr. 4 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 5. Dersom innstilte nr. 5 takker nei, går tilbudet til innstilte TUVs innstilte nr.6. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

86/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senteret

 

Tilsettingsutvalget forlenger Martin Pleiss sin ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap med to måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

87/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Dana Swarbrick sin ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap med tre måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

88/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Henrik Herrebrøden sin ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap med tre måneder.

Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

89/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Leadership and popular participation in Asian democracies" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Kontrakt 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Leadership and popular participation in Asian democracies" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Mathilde Skoie Monica Bakken
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 25. apr. 2022 09:54 - Sist endret 25. apr. 2022 09:56