Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 3. juni  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Heidi Østbø Haugen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 126/2022 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet British Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og eurpeiske språk

TUV-sak 127/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i Music-related Motion Capture ved RITMO

TUV-sak 128/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 129/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 130/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordamerikansk historie etter 1850 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 131/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen KLIMER ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 132/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen The Ancient Mediterranean ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 133/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen Materialities ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 134/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet VOICED ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 135/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Norsk og internasjonal samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 136/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Demokrati, frihet og grenser ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 137/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Critical historiography ved Institutt for arkeologi, konervering og historie

TUV-sak 138/2022 Ansettelse i stilling som forsker II (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Modeling Human Happiness», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
125/2022

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Heidi Østbø Haugen og Pia Søndergaard

126/2022 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet British Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Sakkyndig rapport

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Atle Libæk Wold personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet British Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

127/2022

Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i Music-related Motion Capture ved RITMO

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Laura Bishop i stilling som forsker (SKO 1109) i Music-related Motion Capture ved RITMO.

Dersom Laura Bishop takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Stillingen finansieres av NFR.

Ansettelsen varer fram til 2027.

Enstemmig vedtatt

 128/2022 

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

 

Framlegg

Forslag til innstilling av 03.05.2022

CV for rangert søker

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Maham Riaz i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

Dersom Maham Riaz takker nei, går saken tilbake til senteret.

Ansettelsen er for en periode på tre år. Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

129/2022

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

​​​​​

 

Framlegg

Forslag til innstilling av 03.05.2022

CV for rangert søker

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Bilge Serdar Göksülük i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

Dersom Bilge Serdar Göksülük takker nei, går saken tilbake til senteret.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel, og mulighet for forlengelse med ytterligere ett år. Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

130/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordamerikansk historie etter 1850 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Svar på merknader til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Justin Gage i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordamerikansk historie etter 1850 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Gage har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

131/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen KLIMER ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ada Arendt i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 3,5 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Dersom Arendt takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

132/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen The Ancient Mediterranean ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Bradley Jordan i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 3,5 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Dersom Jordan takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

133/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen Materialities ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Mari Arentz Østmo i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 3,5 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av HF.

Dersom Østmo takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

134/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet VOICED ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Jan van Doren i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet «VOICED» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Dersom van Doren takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

135/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Norsk og internasjonal samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Walied Andreas Færevik i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for 
Arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år. 

Stillingen er finansiert av fakultetet.
 
Dersom Færevik takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. 

Enstemmig vedtatt

136/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Demokrati, frihet og grenser ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Vurdering av utenlandsk utdanning

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Charlotte Aslesen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for Arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år. 

Stillingen er finansiert av fakultetet.
 
Dersom Aslesen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 4, og deretter til innstilte nr. 5.

Enstemmig vedtatt

137/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Critical historiography ved Institutt for arkeologi, konervering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Vurdering av utenlandsk utdanning

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Jakob Kaaby Hellstenius i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år. 

Stillingen er finansiert av fakultetet.
 
Dersom Hellstenius takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3. 

Enstemmig vedtatt

138/2022

Ansettelse i stilling som forsker II (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Modeling Human Happiness», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Brev og kontrakt fra NFR 

Anmodningsskjema

CV

Tilsettingsutvalget ansetter Ragnhild Bang Nes i stilling som forsker II (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av NFR med ansettelse for en periode på 5 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Heidi Østbø Haugen Pia Søndergaard

 

Publisert 3. juni 2022 09:56 - Sist endret 3. juni 2022 09:56