Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 4. mars  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 42/2022 Direkte ansettelse ved kallelse i stilling som forsker II (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet «AttCom», MultiLing- Senter for flerspråklighet

TUV-sak 43/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av stipendiat SKO 1017 ved MultiLing - senter for flerspråklighet

TUV-sak 44/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av stipendiat SKO 1017 ved MultiLing - senter for flerspråklighet

TUV-sak 45/2022 Forlengelse av ansettelsesperioden for senterleder ved Det norske universitetssenteret i Paris

TUV-sak 46/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Bodies in Translation" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 47/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Afterlives" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 48/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap  

TUV-sak 49/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

TUV-sak 50/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) image sonification tilknyttet prosjektet AUTORHYTHM ved RITMO

TUV-sak 51/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i organoid motion analysis tilknyttet prosjektet ITOM ved RITMO

TUV-sak 52/2022 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 53/2022 Forlenget ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing - senter for flerspråklighet

TUV-sak 54/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet «VOICED» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
41/2022

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Veronica Dahlby Tveitan og Anne Eriksen

42/2022 Direkte ansettelse ved kallelse i stilling som forsker II (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet «AttCom», MultiLing- Senter for flerspråklighet

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

Prosjektbeskrivelse

CV

Kontrakt med NFR

Tilsettingsutvalget ansetter ved kallelse Curtis Sharma i 20 % stilling som forsker II (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet «AttCom» ved MultiLing- Senter for flerspråklighet

Ansettelsen er for en periode på to år. Stillingen finansieres av NFR. 

Enstemmig vedtatt

43/2022 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing – Senter for flerspråklighet

 

Søknad om forlenget ansettelse

Hovedveileders bekreftelse

Senterets vurdering

Sak 150/2020

Tilsettingsutvalget innvilger fire måneder forlenget ansettelse for Elisabet Garcia Gonzalez ved MultiLing-Senter for flerspråklighet. Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

44/2022 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing – Senter for flerspråklighet

 

Søknad om forlenget ansettelse

Hovedveileders bekreftelse

Senterets vurdering

Sak 152/2020

Tilsettingsutvalget innvilger en måned forlenget ansettelse for Ingvild Valen-Sendstad ved MultiLing-Senter for flerspråklighet. Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

45/2022

Forlengelse av ansettelsesperioden for senterleder ved Det norske universitetssenteret i Paris

 

Fremlegg

Kunngjøring

CV

Informasjon til senterets styre

Tilsettingsutvalget forlenger ansettelsesperioden  som senterleder ved Det norske universitetssenter i Paris i perioden 1.7.2022 – 30.06.2024.

Enstemmig vedtatt

46/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Bodies in Translation" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Kontrakt

Prosjektbeskrivelse

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Bodies in Translation» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

47/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Afterlives" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Kontrakt

Prosjektbeskrivelse

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Afterlives of Natural History» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10% undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

48/2022

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap 

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering 

Søkerens søknad og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Kyle Devine personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet populærmusikk.

Devine tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

49/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering

Søkerens søknadsskjema,søknad CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Tonje Vold personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur.

Tonje Vold tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

50/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) image sonification tilknyttet prosjektet AUTORHYTHM ved RITMO

 

Fremlegg

Lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) image sonification tilknyttet prosjektet AUTORHYTHM ved RITMO

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres gjennom UiO:Livsvitenskap konvergensemiljø-ordning.

Enstemmig vedtatt

51/2022

Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i organoid motion analysis tilknyttet prosjektet ITOM ved RITMO

 

Fremlegg

Lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i organoid motion analysis tilknyttet prosjektet ITOM ved RITMO

Stillingen er finansiert gjennom UiO:Livsvitenskap konvergensemiljø-ordning.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel, og mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

Enstemmig vedtatt

52/2022

Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema 

 

 

Tilsettingsutvalget ansetter Jon Erling Litland i 10 % stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på 1 ½ år og finansieres av Øystein Linnebos Fellesløft IV-midler.

Enstemmig vedtatt

53/2022 Forlenget ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing - senter for flerspråklighet

 

Søknad om forlenget ansettelse

Senterets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger tre måneder forlenget ansettelse for Gavin Lamb ved MultiLing-Senter for flerspråklighet. Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

54/2022,k Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet «VOICED» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring (ettersendes)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet NFR-prosjektet «VOICED» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av til NFR.

Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Veronica Dahlby Tveitan Anne Eriksen

 

Publisert 4. mars 2022 09:24 - Sist endret 4. mars 2022 09:24