Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 6. mai 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Greta Holm

 

 

 

TUV-sak 90/2022 Ansettelse i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Kantian Foundations of Democracy», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 91/2022 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 92/2022 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 93/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 94/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 95/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 96/2022 Kallelse til fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 97/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet ERC-prosjektet Creative IPR ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 98/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap 

TUV-sak 99/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
 

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Veronica Dahlby Tveitan og Anne Eriksen

90/2022

Ansettelse i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Kantian Foundations of Democracy», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste 

Tilsettingsutvalget ansetter Sofie Møller og Michael Kryluk i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsene er for en periode på 2 år.

Stillingene er finansiert av NFR.

Dersom Sofie Møller eller Michael Kryluk takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

91/2022

Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad fra Tuan Anh Nguyen

Uttalelse fra veileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Tuan Anh Nguyen i stilling som stipendiat ved IKOS.

Forlengelsen finansieres av IKOS.

Enstemmig vedtatt

92/2022 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad fra Ingeborg Rebecca Mjelde Helleberg

Veileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 4 måneders forlenget midlertidig ansettelse for Ingeborg Rebecca Mjelde Helleberg i stilling som doktorgradsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Forlengelsen finansieres av instituttet

Enstemmig vedtatt

93/2022

Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Hanna Marie Solberg Andresen sin ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier med tre måneder.

Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

94/2022

Forlengelse av midlertidig ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra samarbeidspartner

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Michelle White sin ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier med tre måneder.

Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

95/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Samantha Goodchild i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing.

Forlengelsen finansieres av MultiLing.

Enstemmig vedtatt

96/2022 Kallelse til fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Prosjektbeskrivelse ERC

Tabell over økonomiske konsekvenser

Tilsettingsutvalget ansetter Marius Buning i stilling som førsteamanuens (SKO 1011) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Marius Buning har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

97/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet ERC-prosjektet Creative IPR ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet ERR-prosjektet «Creative IPR» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av til ERC.

Ansettelsen er for en periode på 22 måneder.

Enstemmig vedtatt

98/2022

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap 

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering

Søkerens søknad og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Ragnhild Brøvig-Hanssen personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet populærmusikk.

Brøvig-Hanssen tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

99/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets anbefaling

 

Tilsettingsutvalget innvilger en forlenget ansettelse på 2 måneder for Ingrid Smette ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Forlengelsen finansieres av instituttet og prosjektet "Living the Nordic Model".

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Veronica Dahlby Tveitan Anne Eriksen

 

Publisert 6. mai 2022 09:34 - Sist endret 6. mai 2022 09:34