Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 11. februar  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan (deltok ikke på sak 30)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 30/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen prosjektet MULTIWRITE ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 31/2022 Ansettelse ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO

TUV-sak 32/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) i Music-related Motion Capture ved RITMO

TUV-sak 33/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 34/2022 

TUV-sak 35/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk  

TUV-sak 36 Trukket

TUV-sak 37/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 38/2022 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 39/2022 Trukket

TUV-sak 40/2022 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
29/2022

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Anne Eriksen

30/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen prosjektet MULTIWRITE ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Brev og kontrakt fra NFR

Anmodning

Tilsettingsutvalget ansetter Stine Hulleberg Johansen i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen prosjektet MULTIWRITE ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for 2 år  og finansieres av Norges forskningsråd.

Enstemmig vedtatt

31/2022

Ansettelse ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO

 

Framlegg

Senterets begrunnelse for ansettelse

CV til Rainer Polak

Anmodning

Tilsettingsutvalget ansetter Rainer Polak i 100 % stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO.

Ansettelsen er f.o.m. høsten 2022 til 2027.

Stillingen er finansiert av eksterne midler fra NFR.

Enstemmig vedtatt

32/2022

Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) i Music-related Motion Capture ved RITMO

 

Framlegg

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (1109) i Music-related Motion Capture ved RITMO.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er til 2027.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

33/2022

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

 

Framlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering 

Bekreftelse på universitetspedagogikk

Søkerens søknad og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Mikael Males personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet norrøn filologi.

Males tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Tidspunktet for søknaden settes til 18.11.2021.

Enstemmig vedtatt

34/2022  

 

 

35/2022

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk  

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering 

Bekreftelse på universitetspedagogikk

TUV-sak 201/2021

Protokoll fra TUV 10.09.2021 

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Anna Smajdor personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet praktisk filosofi.

Anna Smajdor tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

36/2022 Trukket 

 

 
37/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering 

Bekreftelse på universitetspedagogikk

Søkerens søknad og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Anders Fagerjord personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet medievitenskap.

Fagerjord tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Tidspunktet for søknaden settes til 2.6.2021.

Enstemmig vedtatt

38/2022 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger én måned forlenget ansettelse for Naomi Clair Francis i stilling som postdoktor tilknyttet "Linguistic Explorations Beyond Language" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

 

39/2022  Trukket    
40/2022 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Instituttleders vurdering

Sak om forlengelse fra TUV 11.09.2020

Sak om forlengelse fra TUV 10.09.2021

Tilsettingsutvalget avviser søknad om forlenget ansettelse.

Enstemmig vedtatt

 

 

Mathilde Skoie Monica Bakken
   
Pia Søndergaard Anne Eriksen

 

Publisert 11. feb. 2022 09:34 - Sist endret 11. feb. 2022 09:34