Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 121/2019 Forlenget midlertidig tilsetting som eksternt finansiert forsker (SKO 1109) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 122/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 123/2019 Kallelse av praksis II (SKO 1009) tilknyttet lektorprogrammet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 124/2019 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordiske språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 125/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 126/2019 Tilsetting i 50 % vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

Publisert 20. sep. 2019 10:00 - Sist endret 20. sep. 2019 10:00