Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  11. oktober 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 128/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Sino-Norwegian Center for Research on Society and Environment (SINORSE) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 129/2019 Tilsetting ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

 

 

Publisert 4. okt. 2019 13:18 - Sist endret 4. okt. 2019 13:18