Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 8. november 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 137/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen 20th Century American Studies/American History ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 138/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 139/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen English historical linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 140/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 141/2019 Utlysning av stilling som forsker (SKO 1108/1109) i prosjektet "Statoils historie" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 142/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919", Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 143/2019 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet "Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)" ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 144/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 145/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen eksperimentell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 146/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 147/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 148/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 149/2019 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet den tverrfaglige emnetråden Arbeidslivets praksiser ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 150/2019 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 151/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøsten- og islamstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 152/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Publisert 1. nov. 2019 12:19 - Sist endret 1. nov. 2019 12:19