Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 22. november 2019 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 154/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet "ConsciousBrainConcepts" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 155/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Early Music ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 156/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 157/2019 Tilsetting i 50% vikariat deltid som førstelektor (SKO 1198) i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 158/2019 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i globale kulturstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 159/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet MIRAGE ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 160/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 161/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 162/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i "Linguistic Explorations Beyond Language" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 163/2019 Trukket

TUV-sak 164/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet EPIDEMICS ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 165/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet REA:Life ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Publisert 15. nov. 2019 15:49 - Sist endret 15. nov. 2019 15:49