Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 6. desember 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 167/2019 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet "Centre for Philosophy and the Sciences (CPS)" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 168/2019 Ansettelse ved kallelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk og kommunikasjonsfilosofi, delt mellom Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 169/2019  Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 170/2019 Tilsetting ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved det eksternt finansierte prosjektet «Tekstradisjonen möjligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 171/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 172/2019 Tilsetting i stilling som senterleder ved Det norske universitetssenteret i Paris

173/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Sino-Norwegian Center for Research on Society and Environment (SINORSE) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Publisert 29. nov. 2019 11:22 - Sist endret 29. nov. 2019 11:22