Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 17. januar 2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 2/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet fransk språk

TUV-sak 3/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet media, kultur og samfunn

TUV-sak 4/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet historie

TUV-sak 5/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet medieinnovasjon

TUV-sak 6/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 7/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet "Creative IPR" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 8/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) litteraturformidling og litteratursosiologi (Nordisk litteratur) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 9/2020 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 10/2020 Forlengelse av stilling som professor II (SKO 1013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

 

Publisert 10. jan. 2020 13:13 - Sist endret 10. jan. 2020 13:13