Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 31. januar 2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 12/2020 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 13/2020 Forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet MASHED ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 14/2020 Kunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

 

Publisert 24. jan. 2020 09:51 - Sist endret 24. jan. 2020 09:51