Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 28.02.2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 16/2020 Godkjenning av universitetspedagogisk basiskompetanse

TUV-sak 17/2020 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat i mediestudier ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 18/2020 Tilsetting av forsker (SKO 1108/1109) tilknyttet prosjektet "Statoils historie 1972-2022" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 19/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 20/2020 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 21/2020 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011)(vikariat) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 22/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 23/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 24/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) litteraturformidling og litteratursosiologi (Nordisk litteratur) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 25/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Literature and Culture in the Spanish-speaking World ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 26/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjekt, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Publisert 27. feb. 2020 12:15 - Sist endret 27. feb. 2020 12:15