Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 13. mars 2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

 

Til orientering: Sakene A-I

 

 

TUV-sak 28/2020 Søknad om personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse

TUV-sak 29/2020 Søknad om personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse

TUV-sak 30/2020 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjekter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 31/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 32/2020 Sak trukket

TUV-sak 33/2020 Sak trukket

TUV-sak 34/2020 Forlenget tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjekt, Institutt for filosofi, idé- og kunsthsitorie og klassiske språk 

Kunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 35/2020 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 36/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 37/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Science Fictionality: Pathways to Possible Presents» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 38/2020 Søknad om personlig opprykk til dosent etter kompetanse

TUV-sak 39/2020 Kallelse av professor II (SKO 8013) ved Senter for Ibsen-studier, ILN

 

Publisert 11. mars 2020 09:54 - Sist endret 11. mars 2020 09:54