Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 27. mars 2020 kl 9.15-10.00

Sted: videomøte i Teams

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 41/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk  

TUV-sak 42/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i French Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 43/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen 20th Century American Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 44/2020 Kallelse av professor II (SKO 8013) i tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 45/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområde medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 46/2020 Kunngjøring av en til to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet DEVCOM og NFR-prosjektet “Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives” ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 47/2020 Kunngjøring av to til tre stillinger som postdoktor/forsker (SKO 1352/1109) knyttet til ERC-prosjektet “DEVCOM” og NRF-prosjektet “Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives” ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 48/2020 Tilsetting av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 49/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i irsk og norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 50/2020 Tilsetting ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved det eksternt finansierte prosjektet «Where does grammar come from? The cognitive basis of transitivity and grammatical relations» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 51/2020 Tilsetting i stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 52/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 53/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak 54/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 55/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøsten- og islamstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 56/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "LiVE: Living with Vultures in the Sixth Extinction: An Ethnographic Study of Avian Conservation in Changing European Landscapes" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 57/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "GlAntiFem: Globalizing Anti-feminism: A Phenomenology of Transnational Networks of Islamic Women Organizations" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Publisert 20. mars 2020 13:04 - Sist endret 20. mars 2020 13:08