Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 24. april  2020 kl 9.15-10.00

Sted: videomøte i zoom

TUV-sak 59/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi, Institutt for arkeologi,konservering og historie

TUV-sak 60/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i miljøhistorie, Institutt for arkeologi,konservering og historie

TUV-sak 61/2020 TRUKKET

TUV-sak 62/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 63/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Musical Time and Form ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

TUV-sak 64/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet ConsciousBrainConcepts ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 65/2020 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Publisert 17. apr. 2020 11:41 - Sist endret 19. mai 2020 11:09