Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 8. mai 2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 67/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 68/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen eksperimentell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 69/2020 Ansettelse i inntil 4 stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter (NORINT) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 70/2020 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen American Civilization ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 71/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 72/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor SKO1352 ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 73/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "The Dematerialization of Fashion and France's Couture Propaganda during the 1960s and 1970s —  FASHION IN IR" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 74/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet folkereligiøsitetens kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 75/2020 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon.

TUV-sak 76/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Youth in Urban Spaces», MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 77/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 78/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Early Music ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 79/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

 

Publisert 8. mai 2020 08:30 - Sist endret 19. mai 2020 11:08