Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 22. mai 2020 kl 9.15-10.00

Sted: Zoom

TUV-sak 81/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling 

TUV-sak 82/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 83/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 84/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 85/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 86/2020 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet "Nordic Civil Societies" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 87/2020 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet "Nordic Civil Societies" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 88/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «MigraLing - Between migration and linguistics: Greeks in Western Europe and the emergence of contrastive grammar in the Renaissance (c.1390–1600)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 89/2020 - Utlysning av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Det norske institutt i Roma

 

 

Publisert 15. mai 2020 10:08 - Sist endret 19. mai 2020 11:01