Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tid: 11. september kl 9.15-10

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 147/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet MSCA CHANGE-ITN-prosjekt, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 148/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor i filosofi (SKO 1352), tilknyttet NFR-prosjektet "New Frontiers of Speech", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 149/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i mediestudier ved Institutt for medier og kommunikasjon Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i mediestudier ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 150/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 151/2020 Trukket

TUV-sak 152/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 153/2020 Tilsetting i tre stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i rytmisk gitar/rytmisk bass/rytmisk sang og ensembleundervisning ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

 

Publisert 4. sep. 2020 11:56 - Sist endret 4. sep. 2020 11:57