Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  20. november 2020 kl 9.00-10.00

Sted: zoom

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 218/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Literature and Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 219/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen English Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 220/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic languages (Russian) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 221/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen post-Yugoslav literature/literary studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 222/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen East Slavic languages and area studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 223/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Literature and Culture in the Spanish-speaking World ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 224/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Comparative Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 225/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 226/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 227/2020 Kunngjøring av en til to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 228/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 229/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

TUV-sak 230/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 231/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 232/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 233/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 234/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 235/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 236/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 237/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 238/2020 Kunngjøring av vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 239/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 240/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 241/2020trukket

TUV-sak 242/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 243/2020 trukket

TUV-sak 244/2020 trukket

TUV-sak 245/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet "Comparative Futurisms: Pathways to Possible Presents" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 246/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV sak 247/2020 Godkjenning av innstilling- avhandling phd

 

 

 

Publisert 13. nov. 2020 13:59 - Sist endret 13. nov. 2020 13:59