Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 23. oktober 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 176/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 177/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 178/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 179/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

TUV-sak 180/2019 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 181/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

TUV-sak 182/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet italiensk litteratur og kultur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 183/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 184/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 185/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 186/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 187/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idehistorie/ kunsthistorie/ klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 188/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 189/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Publisert 16. okt. 2020 13:11 - Sist endret 16. okt. 2020 13:11