Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  25. september 2020 kl 9.15-10.00

Sted:zoom

 

 

Til orientering: Sak A

 

 

TUV-sak 155/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 156/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 157/2020 Ansettelse i 4 stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «DEVCOM» og NFR-prosjektet «Creativity and Convention in Pragmatic Development», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 158/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 159/2020 Ansettelse ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1009) i prosjektet «Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300» (ELITES), ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 160/2020 Ansettelse av NFR-forsker (SKO 1109) til prosjektet Fakespeak - The language of fake news. Fake news detection based on linguistic cues ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 161/2020 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Energi-prosjektet "Oil in Transition" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 162/2020 Personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen fagområdet kinesisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 163/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i midlertidig stilling tilknyttet NFR-prosjektet "Moving up the Value Chain" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 164/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i 20 % midlertidig stilling ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 165/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 166/2020 Utlysning av stilling som skolesatsningskoordinator (universitetslektor/førstelektor, SKO 1009/1198) ved Det humanisitske fakultet

TUV-sak 167/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 168/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Publisert 18. sep. 2020 09:00 - Sist endret 18. sep. 2020 09:00