Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  4. desember 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

Til orientering: Sak A

TUV-sak 249/2020 trukket

TUV-sak 250/2020 Søknad om permisjon fra stilling som doktorgradsstipendiat ved institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 251/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 252/2020 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet "Vision shapes language" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 253/2020 Kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi (Exphil) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 254/2020 Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 255/2020 Personlig opprykk til professor SKO 1013, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 256/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 257/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 258/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 259/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 260/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 261/2020 Tilsetting i tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 262/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 263/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythms in the Body ved RITMO

TUV-sak 264/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Form ved RITMO

TUV-sak 265/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Time ved RITMO

TUV-sak 266/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap. 

TUV-sak 267/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Literature and Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 268/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic languages (Russian) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 

 

Publisert 27. nov. 2020 13:23 - Sist endret 27. nov. 2020 13:23