Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 5. juni 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 91/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med fokus på eksperimentell fonetikk og fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 92/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 93/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for innlevering av doktorgradsavhandling for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 94/2020 Forlenget ansettelse  for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 95/2020 Forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

 

Publisert 28. mai 2020 10:08 - Sist endret 28. mai 2020 10:08