Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  6. november 2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 192/2020 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 193/2020 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk historie etter 1850, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 194/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 195/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 196/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 197/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Fakespeak ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 198/2020 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet "DEVCOM", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 199/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og/eller norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 200/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 201/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Universal Natural Language Understanding» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 202/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 203/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 204/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 205/2020 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 206/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 207/2020 Tilsetting i stilling som forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 208/2020 Kunngjøring av tre 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i historie med skolepraksis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 209/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet «The embodiment of emotions in transnational migration: Between heart, mind, body and soul» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 210/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 211/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet «TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm» ved RITMO

TUV-sak 212/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet «TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm» ved RITMO

TUV-sak 213/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO

TUV-sak 214/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

TUV-sak 215/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor Music Technology ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 216/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor Music History ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

Publisert 30. okt. 2020 14:12 - Sist endret 30. okt. 2020 14:12