Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 9. oktober 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

TUV-sak 170/2020 Ansettelse av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 171/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 172/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 173/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 174/2020 Trekk av kunngjøring og ny utlysning av stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Publisert 2. okt. 2020 14:11 - Sist endret 9. okt. 2020 08:36