Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  10. september 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

 

 

TUV-sak 200/2021 Nye merknader fra søker ifm søknad om opprykk til professor

TUV-sak 201/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 202/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

TUV-sak 203/2021 Søknad om forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 204/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 205/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet Dovdna ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 206/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 207/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet PLATFORM ved Institutt for musikkvitenskap

 

Publisert 3. sep. 2021 11:38 - Sist endret 3. sep. 2021 11:38