Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte fredag 12. februar 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 35/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen applied linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

TUV-sak 36/2021 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 37/2021 Forlenget ansettelse som forsker (SKO 1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 38/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 39/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet konservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 40/2021 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 41/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 42/2021 Søknad om forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Publisert 5. feb. 2021 11:40 - Sist endret 5. feb. 2021 11:40