Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  18. juni 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 157/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Russian language and linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 158/2021 Søknad om permisjon uten lønn i to måneder for postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

159/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i anvendt lingvistikk innen engelsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

160/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen slaviske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

161/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

162/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen spansk språk og lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 163/2021 Ansettelse av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medier og kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon 

TUV-sak 164/2021 Direkteansettelse av forsker II (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Invasive Media, Ambivalent Users and Digital Detox» ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 165/2021 Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 166/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Norrøn poesi og utvikling av sagalitteraturen" (SagaPoetry) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 167/2021 Trukket

TUV-sak 168/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 169/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i arkeologi knyttet til UiO:Norden «Gendering the Nordic Past» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 170/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i historie knyttet til ELITES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 171/2021 Forlenget ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «Statoils historie 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 172/2021 Søknad om opprykk til professor

TUV-sak 173/2021 Tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i ved Senter for Ibsen-studier

TUV-sak 174/2021 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet ««Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing

TUV-sak 175/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

TUV-sak 176/2021 Kallelse av professor II (SKO 8013) ved MultiLing

TUV-sak 177/2021 Forlengelse av tre stillinger som professor II (SKO 8013) ved MultiLing

TUV-sak 178/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «New Signs of Antiquity» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 179/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 180/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 181/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Post-jugoslavisk litteratur/litterære studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 182/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Publisert 11. juni 2021 16:22 - Sist endret 11. juni 2021 16:22