Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 19. november  2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 257/2021 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013)  etter kompetanse innen Media Studies ved Institutt for medier og kommunikasjon.

TUV-sak 258/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene (Work Package 2)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 259/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Fascist Italy (1922-1943)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Publisert 12. nov. 2021 12:08 - Sist endret 12. nov. 2021 12:08