Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  23. april 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

TUV-sak 86/2021 Søknad om personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) innen fagområdet sentraleuropeiske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 87/2021 Direkte ansettelse i stilling som MSCA- postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 88/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 89/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 90/2021 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 91/2021 Ansettelse i 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) i historie med skolepraksis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 92/2021 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "NAZM:  Nezam and Nazm: Iran's Concept of International Order" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 93/2021 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "neoMONSTERS: The neoMONSTERS Within: The Others in India’s Science Fiction" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 94/2021 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "DIGIFOLK: Digital Folklore as Critical Heritage Production and Participation in Contemporary Norway" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 95/2021 Søknad om permisjon med påfølgende forlengelse for stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 96/2021 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «CoFutures», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 97/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Probing the Boundaries of the (Trans)National" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 98/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

Publisert 16. apr. 2021 16:25 - Sist endret 16. apr. 2021 16:25