Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 24. september  2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

TUV-sak 209/2021 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved IKOS

TUV-sak 210/2021 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved IKOS

TUV-sak 211/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)
knyttet til «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 212/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til
ERC-prosjektet «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi,
idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 213/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til
ERC-prosjektet «GOODATTENTION» ved Institutt for filosofi,
idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 214/2021 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 215/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Unashamed Citizenship» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 216/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «A Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉces» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 217/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development» ved MultiLing

TUV-sak 218/2021 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) på prosjektet "The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 219/2021 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 220/2021 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Publisert 17. sep. 2021 12:54 - Sist endret 17. sep. 2021 12:54